برنامه عملیاتی هلند در زمینه فناوری‌نانو

دولت هلند برای توسعه پایدار فناوری‌نانو، برنامه عملیاتی جدیدی را تدوین کرده‌است که در آن به مسائلی چون تحقیق و نوآوری، مدیریت ریسک، جنبه‌های اخلاقی، مسائل اجتماعی و ارتباطات و ملاحظات قانونی فناوری‌نانو توجه شده‌است.

دولت هلند برای توسعه پایدار فناوری‌نانو، برنامه عملیاتی جدیدی را تدوین کرده‌است
که در آن به مسائلی چون تحقیق و نوآوری، مدیریت ریسک، جنبه‌های اخلاقی، مسائل
اجتماعی و ارتباطات و ملاحظات قانونی فناوری‌نانو توجه شده‌است.

کشور هلند از نظر میزان نسبی سرمایه‌گذاری(درصد از تولید ناخالص داخلی) در حوزه
فناوری‌نانو میان کشورهای دنیا، بعد از رژیم اشغال‌گر قدس و سنگاپور در رتبه سوم
قرار دارد.
دولت این کشور برای توسعه پایدار این فناوری، برنامه عملیاتی جدیدی تدوین کرده‌است.
در این برنامه، دولت هلند در حوزه فناوری‌نانو به مسائلی چون تحقیق و نوآوری،
مدیریت ریسک، جنبه‌های اخلاقی، مسائل اجتماعی و ارتباطات و ملاحظات قانونی فناوری‌نانو
توجه کرده‌است.
همچنین جامعه تحقیقاتی این کشور، اواخر تابستان سال جاری میلادی برنامه تحقیقاتی
جدیدی را برای سال ۲۰۱۰ به بعد، ارائه خواهند داد.
هدف این برنامه عملیاتی ارزیابی پیامدهای اجتماعی، و زیست‌محیطی فناوری‌نانو است که
گروه تحقیقاتی فعال در این حوزه، اولین گزارش خود را تا پایان پاییز امسال منتشر
خواهد کرد.
در چارچوب این برنامه، کمیته‌ای تشکیل خواهد شد که وظیفه آن ارائه مشاوره به سیاست‌گذاران
در زمینه جنبه‌های اخلاقی و اجتماعی فناوری‌نانو است.