تولید پودرهای مغناطیسی نرم نانو بلور

آقای دکتر سید حمیدرضا مداح حسینی، عضو هئیت علمی دانشکده مواد دانشگاه صنعتی شریف، محققی است که با استفاده از روش آسیاب مکانیکی موفق به تولید این پودرمغناطیسی گردیده است.

محققین دانشگاه شریف موفق به تولید پودرهای مغناطیسی نرم نانوبلور FeSi به روش
آلیاژسازی مکانیکی شده‌اند.

آقای دکتر سید حمیدرضا مداح حسینی، عضو هئیت علمی دانشکده مواد دانشگاه صنعتی شریف،
محققی است که با استفاده از روش آسیاب مکانیکی موفق به تولید این پودرمغناطیسی
گردیده است.

ایشان در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، در خصوص جزئیات این
طرح اظهار داشتند: “رفتار مغناطیسی مواد، از جمله خواصی است که در مقیاس نانو با
تغییرات بسیار مواجه است. رفتار مغناطیسی نانوبلورها و نانوذرات نسبت به مواد توده‌ای
بسیار بهبود می‌یابد، این امر ناشی از افزایش مقاومت الکتریکی، کاهش ناهم‌سانگردی
مغناطیسی و کاهش اثر دیواره ناحیه مغناطیسی در مقیاس نانو است. بطور خاص در مغناطیس‌های
نرم، میزان وادارندگی مغناطیسی بسیارکاهش می‌یابد. مواد مغناطیسی نرم در تمامی هسته‌های
مغناطیسی نرم مانند مدارهای الکتریکی، الکتروموتورها، استارت خودرو، پمپ روغن خودرو
و. . . بکار برده می‌شوند.

در این تحقیق تولید مواد مغناطیسی FeSi نانوبلور و ترکیب آلیاژ با استفاده از روش
آلیاژسازی مکانیکی انجام شده است. روش متداول برای ریزکردن ساختار آلیاژهای FeSi،
روش ذوبی است. انجام روش‌های ذوبی مستلزم حضور عناصری مانند B (بور) است. این در
حالیست که بور بر خواص آلیاژ اثر منفی دارد. در مقابل در روش آلیاژسازی مکانیکی
دیگر احتیاجی به عنصر بور نیست. حذف عنصر بور سبب بهبود خواص آلیاژ تولیدی می‌گردد.
شایان ذکر است که ما در بخش تکمیلی این تحقیق، اثر زمان آسیاب کاری، ترکیب شیمیایی
و آنیل را بر روی ساختار و خواص مغناطیسی پودر تولیدی بررسی نموده‌ایم”.

این کار تحقیقاتی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید شهاب میرآقایی و با
همکاری خانم دکتر پروین عباچی، عضو هئیت علمی دانشکده مواد دانشگاه صنعتی شریف و
آقای مهندس عباس بهرامی انجام شده است.

جزئیات این پژوهش که از حمایت‌های تشویقی ستاد نیز بهره‌مند گردیده،
در مجله
materials processing technology، (جلد ۲۰۳، صفحات۵۵۴-۵۶۰، سال ۲۰۰۸) به چاپ رسیده
است
.