ارائه یک مدل ملکولی پایه برای پیش‌بینی مقدار حلالیت فلورین

پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر، موفق به ارائه یک تئوری جدید برای پیش‌بینی مقدار حلالیت فلورین در حلال‌های مختلف شده‌اند. مهندس فرهاد قرقیزی دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه تهران، پژوهشگری است که طی پژوهشی در دانشگاه صنعتی مالک اشتر به بررسی این موضوع پرداخته است.

پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر، موفق به ارائه یک تئوری جدید برای پیش‌بینی
مقدار حلالیت فلورین در حلال‌های مختلف شده‌اند. مهندس فرهاد قرقیزی دانشجوی
دکتری مهندسی شیمی دانشگاه تهران، پژوهشگری است که طی پژوهشی در دانشگاه صنعتی
مالک اشتر به بررسی این موضوع پرداخته است.

وی در پاسخ به سوالات بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گفت: “فلورین
یک ماده پایه در فناوری‌نانو است و به روش‌های مختلفی تولید می‌‌گردد. از جمله
روش‌های مطرح برای تولید این ماده، استفاده از قوس الکتریکی گرافیت است. در این
روش فلورین درون یک گاز بی‌اثر سنتز می‌شود، اما در کنار آن دوده نیز تولید می‌گردد
که لازم است فلورین از این مخلوط جدا شود. عملیات جداسازی با حلال‌شویی انجام
می‌گردد. حداکثرسازی جداسازی نیازمند انتخاب حلال مناسب است. تاکنون تئوری‌‌های
مختلفی برای پیش‌بینی مقدار حلالیت فلورین در حلال‌های مختلف ارائه شده است اما
هیچ‌کدام دقت تئوری را که در پژوهش حاضر بدست آمده‌، ندارند”.

وی در خصوص جزئیات کار و نتایج حاصل افزود: “ما برای ارائه این تئوری، ابتدا از
منابع اطلاعاتی موجود مقدار حلالیت فلورین را در صد حلال مختلف بررسی نمودیم.
سپس با استفاده از ساختار ملکولی هر ماده، خواص مختلف آنرا تخمین زدیم و در
ادامه تخمین حاصل را به میزان حلالیت تعمیم دادیم. این مدل می‌تواند به یافتن
ساختارهایی که حلالیت فلورین در آنها بیش از حلال‌های شناخته شده است، کمک
شایانی نماید”. جزئیات این پژوهش که با همکاری مهندس رضا فارغی علمداری انجام
شده،
در مجله taylor & francis (جلد ۱۳، شماره ۳، صفحه ۵۷-۴۰) منتشر گردیده
است.