حمایت ۲ میلیون دلاری سازمان حفاظت از محیط‌زیست آمریکا از تحقیقات فناوری‌نانو در انگلیس

سازمان حفاظت از محیط‌زیست آمریکا (EPA)، مبلغ ۲ میلیون دلار به دانشگاه کنتاکی انگلیس برای انجام تحقیقات در حوزه علم و فناوری‌نانو اختصاص داده است.

سازمان حفاظت از محیط‌زیست آمریکا (EPA)، مبلغ ۲ میلیون دلار به دانشگاه کنتاکی
انگلیس برای انجام تحقیقات در حوزه علم و فناوری‌نانو اختصاص داده است.

این میزان حمایت مالی، بزرگ‌ترین حمایت مالی EPA برای تحقیقات فناوری‌نانو در
چارچوب برنامه‌های حمایت از تحقیقات علمی و فناوری خود است. همچنین این میزان
حمایت بزرگ‌ترین حمایتی است که تاکنون کشور انگلیس در حوزه تحقیقات فناوری‌نانو
از یک کشور خارجی دریافت کرده است.

این منابع مالی جدید برای استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو جهت توسعه داروهای
جدید استفاده خواهد شد.

این قراداد بین راسل رایت، معاون اجرایی منطقه‌ای EPA، و لی تُد، امضا شده است.
روبرت یاکل از اساتید علوم داروسازی در انگلیس و مایکل تسنگ از بخش علوم کالبد‌شناسی
دانشگاه لویی‌زیله، هماهنگی این پروژه را بر عهده خواهند داشت.