همکاری موسسه فناوری‌نانو با دانشگاه کرانفیلد در آموزش فناوری‌نانو

موسسه فناوری‌نانو و دانشگاه کرانفیلد، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه آموزش فناوری‌نانو امضا کردند.

موسسه فناوری‌نانو – از پیشگامان اطلاعات فناوری‌نانو – و دانشگاه کرانفیلد که
یکی از دانشگاه‌های پیشگام در زمینه آموزش حرفه‌ای و برگزاری دوره‌های
فوق‌لیسانس در زمینه فناوری‌نانو است، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه آموزش
فناوری‌نانو امضا کردند.

هدف این یادداشت تفاهم، توسعه و تدوین برنامه ابداعی و جذاب برای برگزاری
دوره‌های حرفه‌ای کوتاه‌مدت در زمینه آموزش علم و فناوری‌نانو است.

لازم به ذکر است این دوره‌ها از نوامبر ۲۰۰۷ آغاز شده است. در دوره جدید یک سری
دوره‌های حرفه‌ای کوتاه‌مدت در حوزه روبه‌رشد نانوپزشکی برگزار خواهد شد که هدف
آن آموزش پزشکان، محققان و دانشمندان فعال در حوزه پزشکی، محققان صنعتی،
قانون‌گذاران و سایر افرادی است که در توسعه کاربردهای علم و فناوری‌نانو در
پزشکی فعالیت می‌کنند.

در حال حاضر دو نوع دوره کوتاه مدت ارائه می‌شود:

• یک دوره مقدماتی که مفهوم نانوپزشکی را تشریح می‌کند؛ و
• دوره‌های تخصصی یک روزه در حوزه‌های کلیدی نانوپزشکی مانند دارورسانی هدفمند،
سم‌شناسی نانو، کاربردهای فناوری‌نانو در تشخیص، حسگر زیستی، ادوات پزشکی
هوشمند، پزشکی ترمیمی و تصویربرداری پزشکی.

این دوره‌ها در مراکز اصلی حومه انگلیس و ایرلند برگزار می‌‌گردد.