همکاری شرکت فیلیپس و اِویدنت برای تجاری‌سازی دیودهای نورافشان

شرکت Evident Technologies و شرکت فیلیپس قراردادی را امضا کرده‌اند که بر اساس آن بستر مناسب برای تجاری‌سازی دیودهای نورافشان(LEDs) مبتنی بر نانوکریستال فراهم می‌شود.

شرکت Evident Technologies و شرکت فیلیپس قراردادی را امضا کرده‌اند که بر اساس
آن بستر مناسب برای تجاری‌سازی دیودهای نورافشان(LEDs) مبتنی بر نانوکریستال
فراهم می‌شود.

شرکت Evident تمایل دارد تا خط تولید جدیدی از LED های قدرت پایین و LEDهای
مبتنی بر محصولاتی که از نانوکریستال‌های نیمه‌هادی به عنوان فسفر استفاده می‌کنند،
ایجاد کند.

LED ها بادوام بوده و نسبت به لامپ‌های‌ رشته‌ای کارآیی بالاتری دارند، اما
تنها به چند رنگ محدود می‌شوند. این دو شرکت با استفاده از نانوکریستال‌ها به
دنبال تولید LEDهایی با رنگ‌های بیشترهستند.

دیودهای نورافشان اصولا تنها یک رنگ از نور را منتشر می‌کنند. فناوری‌
نانوکریستال‌های نیمه‌هادی این محدودیت را از بین خواهد برد.

شرکت Evident فناوری‌ نانوکریستال‌های نیمه‌هادی ‌خود را توسعه داده و برنامه‌ریزی
کرده است تاآنها را با همکاری شرکت فیلیپس تجاری کند.

شرکت Evident که در سال ۲۰۰۰ تاسیس شده است، به دنبال توسعه و تجاری‌سازی
فناوری‌های مبتنی بر نانوکریستال‌های نیمه‌هادی است.