شرکت پژوهشگران فناوری نانو

شرکت پژوهشگران فناوری نانو که با شعار – تحقیق و توسعه – ، در حوز&#۱۷۲۸ تحقیق و توسعه، مجری طرح های تحقیق و توسعه در صنعت است و تحلیل پتنت، گلاسری فناوری نانو، شبیه سازی الماس واره ها، فناوری نانو محاسباتی، نانوکاتالیست، نانوفیلتراسیون در زمین&#۱۷۲۸ آب و پتروشیمی و اجرای پایلوت مخازن هوشمند پژوهشگاه از کارهای تحقیقاتی این شرکت است. در زمین&#۱۷۲۸ آموزشی نیز تأسیس باشگاه نانو، آموزش نانو به دانش آموزان، دانشجویان و حتی شرکت ها از فعالیت های این شرکت است.

۱٫ لطفا شرکت خود را معرفی کنید:

شرکت پژوهشگران فناوری نانو که با شعار “تحقیق و توسعه”، در حوزۀ تحقیق و توسعه،
مجری طرح های تحقیق و توسعه در صنعت است و تحلیل پتنت، گلاسری فناوری نانو،
شبیه سازی الماس واره ها، فناوری نانو محاسباتی، نانوکاتالیست، نانوفیلتراسیون
در زمینۀ آب و پتروشیمی و اجرای پایلوت مخازن هوشمند پژوهشگاه از کارهای
تحقیقاتی این شرکت است. در زمینۀ آموزشی نیز تأسیس باشگاه نانو، آموزش نانو به
دانش آموزان، دانشجویان و حتی شرکت ها از فعالیت های این شرکت است.

۲٫ آیا شرکت شما موفق به تولید محصولی هم شده است؟

در حوزۀ تولید محصول نیز اخیرا با محصول “پانسمان ضد میکروبی نانوکریستال نقره”
وارد این حیطه شده است.

۳٫ این محصول در چه مرحله ای(تولید، آزمایشگاهی و…) قرار دارد؟

این محصول حدود یک ماه است که مجوز تولید را دریافت کرده و در آیندۀ نزدیک وارد
بازار می شود.

۴٫ چند سال است کار می کنید؟

حدود هفت سال است که مشغول به فعالیت هستیم، ولی در قالب شرکت حدود چهار سال.

۵٫محصولتان در مقایسه با محصول مشابه خارجی چگونه است؟

از نظر خواص می توان با اطمینان گفت که هم سطح محصولات خارجی است. از نظر قیمت
هم تقریبا یک سوم تا یک چهارم قیمت مشابه خارجی خود است. مشابه خارجی این
پانسمان با ابعاد ۱۰ در ۱۰ سانتی مترمربع، از سوی شرکت acticoat با قیمت ۳۰
هزارتومان به فروش رسیده است.

۶٫ بهترین غرفه از نظر شما کدام غرفه است؟

بهترین غرفه از نظر من، public show بوده، هم به دلیل خلاقانه بودن غرفه که با
هدف آموزش خیلی خوب طراحی شده و توانمندی خوبی در ارائۀ مطالب جدید دارد.
 

گزارشگر: مینا علیانی