بازدید دانش‌آموزان شهرستانی از نمایشگاه فناوری‌نانو

علاوه بر دانش آموزان تهرانی، تعدادی از دانش&#۸۲۰۲آموزان علاقمند به فناوری نانو در قالب چند گروه از شهرستان&#۸۲۰۲های مختلف کشور به این نمایشگاه آمدند.
گروه هایی از خرم آباد، یزد، کرمانشاه، اراک و سبزوار از جمله این بازدیدکنندگان بودند.


علاوه بر دانش آموزان تهرانی، تعدادی از دانش آموزان علاقمند به فناوری نانو در قالب چند گروه از شهرستان های مختلف کشور به این نمایشگاه آمدند.
گروه هایی از خرم آباد، یزد، کرمانشاه، اراک و سبزوار از جمله این بازدیدکنندگان بودند.
یکی  از دانش آموزان دربارۀ این نمایشگاه گفت:”بهتر است این نمایشگاه بین المللی شود و محصولات دیگر کشورها نیز به نمایش درآید”.
وی با بیان اینکه فعالیت غرفه های آموزش عمومی باید گسترده تر شود، افزود: با بازدید از نمایشگاه فناوری نانو متوجه شدم که این علم می تواند در بافت بسیاری از تجهیزات و وسایل کاربرد داشته باشد و خواستار تدوین کتبی در این زمینه و تدریس آنها در مدارس شد و گفت:”این علم باید به صورت عملی و ملموس برای دانش آموزان نشان داده شود و کمتر به مباحث نظری بپردازد.”