انتشار کتاب فناوری‌نانو و محیط زیست

کیت سلر، از مهندسان مشهور محیط زیست، کتاب جدید خود بنام « فناوری‌نانو و محیط زیست» را منتشر کرده است. این کتاب شامل تشریح کلی ویژگی‌ها، تولید و استفاده از نانومواد، به عنوان مبنای ارزیابی و درک چرخه حیات آنها است.

کیت سلر، از مهندسان مشهور محیط زیست، کتاب جدید خود بنام « فناوری‌نانو و محیط
زیست» را منتشر کرده است. این کتاب توسط انتشارات CRC به چاپ رسیده است.

فناوری‌نانو و محیط زیست، سومین کتابی است که سلر آن را نوشته است. این کتاب
شامل تشریح کلی ویژگی‌ها، تولید و استفاده از نانومواد، به عنوان مبنای ارزیابی
و درک چرخه حیات آنها است. همچنین این کتاب ریسک‌های احتمالی نانومواد بر سلامت
انسان و محیط زیست را بررسی کرده و تلاش‌های کشورهای مختلف برای مدیریت این
ریسک‌ها را تشریح می‌کند.

در این کتاب چارچوبی ارائه شده است تا با استفاده از آن، بتوان بین ارزیابی
ریسک فناوری‌نانو و تشویق برای توسعه و تولید نانومواد تعادل برقرار نمود.
سلر، تجربه خود در حل مسائل زیست‌محیطی در صنایع مختلف، و بررسی مسائل زیست‌محیطی
جدید و راهکارهای آنها را، در این کتاب با یکدیگر ترکیب کرده است. هر دو زمینه
دربرگیرنده رویکرد میان‌رشته‌ای برای حل مساله است. توانایی برای ترکیب و ارائه
شفاف اطلاعات و درک نیاز به ایجاد تعادل بین الزامات تدوین مقررات و اولویت‌ها‌ی
صنعتی، از ویژگی‌های اصلی این کتاب است.

هدف از تالیف این کتاب شفاف کردن پیامدهای حرفه‌ای و زیست‌محیطی نانومواد
تولیدی با استفاده از دانش فعلی در این زمینه است.