برگزاری دوره‌های آموزش فناوری‌نانو در مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف

دوره‌‌های آموزش فناوری‌نانو در دو سطح مقدماتی و پیشرفته در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌گردند. دوره مقدماتی در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۷ و ۱۷/۸/۱۳۸۷ و دوره پیشرفته در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۷ و ۱/۹/۱۳۸۷ و در۴ جلسه ۴ ساعته برگزار خواهد شد که متقاضیان می‌توانند زمان پیشنهادی خود را در فرم ثبت‌نام اعلام کنند.

نمایندگان کشورهای اروپایی در روز

دوره‌‌های آموزش فناوری‌نانو در دو سطح مقدماتی و
پیشرفته در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌گردند.
دوره مقدماتی در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۷ و ۱۷/۸/۱۳۸۷ و دوره پیشرفته در تاریخ
۳۰/۸/۱۳۸۷ و ۱/۹/۱۳۸۷ و در۴ جلسه ۴ ساعته برگزار خواهد شد که متقاضیان
می‌توانند زمان پیشنهادی خود را در فرم ثبت‌نام اعلام کنند.
هزینه دوره‌ها برای سطوح مقدماتی و پیشرفته به ترتیب ۶۰٫۰۰۰ و ۸۰٫۰۰۰ تومان
است که دانشجویان از تخفیف ده درصدی برخوردار هستند.
متقاضیان باید فرم ثبت‌نام تکمیل شده را به همراه یک قطعه عکس و فیش واریزی
به شماره حساب ۳۵۳۶۳۷ بانک صادرات شعبه دانشگاه صنعتی شریف (کد شعبه: ۱۶۵۲)
به نام تعاونی چند منظوره شریف، به آدرس

cts@mehr.sharif.ir
و یا شماره دورنگار ۶۶۵۵۱۳۳۹ ارسال نمایند.
درپایان دوره نیز به شرکت‌کنندگان گواهی حضور در دوره به زبان انگلیسی اعطا
خواهد شد.
علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر و فرم ثبت‌نام می‌توانند به آدرس
http://techstudies.org
مراجعه نمایند.