سرمایه‌گذاری مشترک روشی برای توسعه فناوری‌نانو در روسیه

ستاد فناوری‌نانوی روسیه، شرکت ساترن و شرکت گازپروم برای ایجاد شرکتی مشترک جهت تولید تجهیزات پیشرفته برای صنایع مهندسی با استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو، به توافق رسیدند.

ستاد فناوری‌نانوی روسیه، شرکت ساترن و شرکت گازپروم
برای ایجاد شرکتی مشترک جهت تولید تجهیزات پیشرفته برای صنایع مهندسی با
استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو، به توافق رسیدند.
ارزش این توافق‌نامه،۳/۳۸ میلیون دلار برآورد شده است. این توافق‌نامه
اولین توافق‌نامه ستاد فناوری‌نانوی روسیه از زمان آغاز ریاست چیومبایس بر
این ستاد است.
به گفته مسوولان ستاد فناوری‌نانوی روسیه، این پروژه به طور اثربخش تامین
مالی خواهد شد تا نتایج مورد نظر محقق شوند. تولید ابزارآلات برش فلزات با
استفاده از فناوری‌نانو در چارچوب این پروژه، باعث ارتقای رقابت‌پذیری
صنایع تولید موتور در روسیه خواهد شد.
پوشش‌های خاص مبتنی بر نانو، به این ابزارآلات اجازه خواهد داد تا مدت زمان
بیشتری کار کرده و در زمان‌های مشابه در مقایسه با سایر ابزارآلات برش،
فلزات بیشتری را ببرند.
۵۰ درصد از سهام این شرکت جدید به دو شرکت ساترن و شرکت گازپروم، هر کدام
۲۵ درصد سهم، و ۵۰ درصد مابقی نیز به ستاد فناوری‌نانوی روسیه تعلق خواهد
داشت.
این شرکت جدید که تولیدکننده ابزارآلات برش و قطعات کوچک بر ای موتورهای
هواپیما خواهد بود، تولیدات خود را با استفاده از تجهیزات تولیدی شرکت
ساترن آغاز خواهد کرد. انتظار می‌رود که شرکت ساترن بیش از ۲۵ درصد از
تولیدات این شرکت را مصرف کند و مابقی نیز به تولیدکنندگان داخلی فروخته
خواهد شد.