اثرات فناوری‌نانو در زمینه انرژی

امروزه نانومواد مبنای رویکرد رشد سریع بخش ذخیره انرژی در دنیا است. در واقع فناوری‌نانو امکان ارتقای بسیاری از ویژگی‌های کلیدی فناوری‌های انرژی، برای تحقق توسعه پایدار و عرضه پایدار انرژی در آینده را فراهم می‌کند.

امروزه نانومواد مبنای رویکرد رشد سریع بخش ذخیره انرژی در دنیا است. در واقع فناوری‌نانو امکان ارتقای بسیاری از ویژگی‌های کلیدی فناوری‌های انرژی، برای تحقق توسعه پایدار و عرضه پایدار انرژی در آینده را فراهم می‌کند.
در کوتاه‌مدت، اثرات فناوری‌نانو در بخش انرژی عمدتا شامل بهبود کارایی فناوری‌های موجود خواهد بود. برای مثال شرکت‌های زیادی در زمینه «فناوری‌نانوی سبز» سرمایه‌گذاری می‌کنند تا محصولات زیست‌سازگار و ذخیره‌کننده انرژی تولید کنند.
کاهش انتشار کربن از دیگر اولویت‌های تحقیقاتی اصلی شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌نانو است. بعضی شرکت‌ها نیز در زمینه بازار سوخت پاک فعالیت می‌کنند.
زمینه‌های ذخیره انرژی نیز شامل فناوری‌هایی مانند عایق‌بندی بهتر، کاهش وزن خودروها با استفاده از نانولوله‌های کربنی و نانوفیبرها در مواد کامپوزیتی است.
دربلندمدت فناوری‌نانو به ارتقای استفاده از منابع انرژی تحول‌ساز جدید مانند هیدروژن و پانل‌های خورشیدی کمک خواهد کرد. پیل‌های خورشیدی پلاستیکی کارا بسیار مفید بوده زیرا که آنها در مقایسه با پانل‌های خورشیدی سیلیکون رایج، ارزا‌‌‌‌‌‌ن تر و سبک‌تر هستند، اما آنها باید حداقل ۸ درصد از وزن خود را کاهش دهند تا برای استفاده در ژنراتورهای نیروی الکتریسیته مقرون‌صرفه باشند.
فرایندهای جدید تولید انرژی با کاربردهای جدید فناوری‌نانو در پیل‌های سوختی هیدروژن توسعه خواهند یافت. بخش صنعت نیز از تحقیقات این بخش بیشترین استفاده را خواهد کرد.