برگزاری مناظره‌های عمومی در زمینه نانوزیست ‌فناوری

محققان اروپایی خواستار برگزاری مناظره‌های‌ عمومی در مورد مزایا و معایب نانوزیست‌فناوری هستند. در حال حاضر ابهامات زیادی در مورد مزایا و معایب این علم نوظهور در بین مردم وجود دارد.

محققان اروپایی خواستار برگزاری مناظره‌های‌ عمومی در مورد مزایا و معایب نانوزیست‌فناوری هستند. در حال حاضر ابهامات زیادی در مورد مزایا و معایب این علم نوظهور در بین مردم وجود دارد.
نانوزیست‌فناوری، توانایی ایجاد تغییرات انقلابی در جامعه را دارد، اما تاکنون مباحث کمی در مورد اثرات این فناوری مطرح شده است. اخیرا بر اساس گزارشی که در چارچوب پروژه Nano-bio –Naise انجام شده است، نیاز به انجام مناظرات عمومی برای رفع این ابهامات و ترس‌ها مطرح شده است. این گزارش در همایش اروپایی زیست‌فناوری که در شهر پاریس برگزار شد، ارائه شده است.
پروژه Nano-bio–Naise توسط اتحادیه اروپا و در چارچوب فعالیت‌های علم و جامعه‌ی برنامه ششم علم و فناوری اتحادیه اروپا (FP6) و با بودجه ۵۵۴ هزار یورو انجام شده است. این پروژه ارتباطات علمی را با تحقیقات اخلاقی در نانوزیست‌فناوری ترکیب کرده و هدف آن پیش‌بینی مسائل اخلاقی و اجتماعی احتمالی این فناوری نوظهور است.
بعد از برگزاری یک سری کارگاه، محققانی از اروپا و ایالات متحده‌آمریکا، اطلاعات موردنظر را جمع‌آوری کرده و اثرات نانوزیست‌فناوری را در زمینه‌های غذا و پزشکی و حوزه نوظهور ارتقای توانمندی‌های انسان، بررسی کردند. در نهایت در یک کارگاه نهایی روش‌های مشارکت اثربخش مردم برای انجام مناظره‌های آگاهانه در مورد مسائل مختلف بررسی شد.
تردیدهای اخیر در رابطه با نانوزیست‌فناوری بیشتر در چارچوب مسائل کاربردهای فناوری‌نانو در غذا، بخصوص غذاهایی که از نظر ژنتیکی دستکاری شده‌اند، مطرح شده است.
در حال حاضر نیاز به مشارکت عامه مردم در سیاست‌گذاری علم و فناوری نسبت به هر زمان دیگری بیشتر احساس می‌شود. نانوزیست‌فناوری یکی از این علوم نوظهور است و به خاطر پیامد‌های آن بر انسان و اجتماع ضروری است تا گروه‌های مختلف مردم در سیاست‌گذاری این حوزه مشارکت داشته باشند.