تلاش عربستان برای توسعه فناوری‌نانو در این کشور

دانشگاه علم و فناوری ملک عبداله برای ارتقای توان تحقیقاتی خود در زمینه تحقیقات فناوری‌نانو و سایر فناوری‌های نوین، اقدام به خرید تجهیزات پیشرفته تحقیقاتی برای این مرکز کرده است.

شرکت FEI، از پیشگامان جهانی در تولید سیستم‌های تجزیه و تحلیل و تصویربرداری
با کیفیت بالا، اعلام کرده است که دانشگاه علم و فناوری ملک عبداله (KAUST )در
عربستان سعودی، در چارچوب برنامه‌ی ارتقای سطح تحقیقات و آموزش خود در سطح
بین‌المللی، برخی از محصولات تولیدی این شرکت را خریداری کرده است. این محصولات
شامل میکروسکوپ‌های الکترون تیتان و تیتان کریوس است. این سیستم‌ها در تحقیقات
کاربردهای مختلف فناوری‌نانو استفاده حواهد شد.

معاون تحقیقاتی دانشگاه KAUST اظهار داشته است که هدف از خرید این تجهیزات
پیشرفته ارتقای توان تحقیقاتی مرکز در زمینه تحقیقات فناوری‌نانو و سایر
فناوری‌های نوین است.

خرید این تجهیزات بخشی از رسالت دانشگاه ملک عبداله برای تبدیل کردن این
دانشگاه به یکی از مراکز تحقیقاتی پیشرفته جهان است. یکی از اهداف بلندمدت این
مرکز ارتقای توسعه اقتصادی عربستان سعودی از طریق توسعه تحقیقات صنعت محور در
این کشور است.