حل بحران آب با استفاده از فناوری‌نانو

محققان مرکر تحقیقات بامبا در کشور هند به دنبال استفاده از نانولوله‌های کربنی در ادوات تصفیه آب هستند.

 محققان مرکر تحقیقات بامبا در کشور هند به دنبال استفاده از نانولوله‌های
کربنی در ادوات تصفیه آب هستند.
فناوری‌نانو قادر است مسائلی مانند اطمینان نداشتن از عرضه ‌ایمن آب آشامیدنی
برای مناطقی از جهان که به‌طور دوره‌ای با خشک‌سالی مواجه می‌شوند، یا رفع
عناصر زائد آب را حل کند. محققان هندی بررسی می‌کنند که چگونه می‌توانند
نانولوله‌های کربنی را جایگزین مواد رایج موجود در سیستم‌های تصفیه آب نمایند.

کمبود آب و فقدان دسترسی به آب آشامیدنی ایمن، در آینده‌ای نزدیک، از مسائل
اصلی کشورهای مختلف دنیا خواهد بود. همینک بیش از یک میلیارد نفر از مردم دنیا
به آب آشامیدنی ایمن، و بیش از ۴/۲ میلیارد نفر از مردم نیز به خدمات بهداشتی
مناسب دسترسی ندارند، که بیشتر آنها نیز از کشورهای در حال توسعه هستند.
همچنین یک سوم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که با مشکل آب مواجه هستند
و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۵ این میزان تا دو سوم افزایش یابد. به گفته
محققان مرکز تحقیقات بامبا(BARC) در کشور هند، فناوری‌های تصفیه آب جدید که
مبتنی بر فناوری‌نانو هستند، آزمایش شده و استفاده از این فناوری‌ها برای
کشورهای در حال توسعه آسان و ارزان است.
ویژگی‌های منحصربه‌فرد نانولوله‌های کربنی به این معناست که تنها مولکول‌های
بسیار ریز همانند مولکول‌های آب می‌توانند از داخل آنها عبور کنند؛ در حالی که
ویروس‌ها، باکتری‌ها، یون‌های فلزی سمی و مولکول‌های بزرگ قادر به عبور از آنها
نیستند.
این گروه تحقیقاتی اظهار می‌کند که ویژگی روان و دافعِ آب بودن نانولوله‌های
کربنی، به این معناست که فیلترهای مبتنی بر این فناوری می‌توانند بسیار اثربخش
بوده، اجازه دهند آب با فشار بالا از طریق این فیلترها عبور کند و از همه
مهم‌تر نیروی مورد نیاز برای انتقال آب از طریق این سیستم‌هاست که در مقایسه با
فناوری‌های رایج، بسیار کمتر خواهد بود.