حمایتهای ستاد در آذر ماه ۱۳۸۷ (بخش اول)

در آذر ماه ۱۳۸۷، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۲۰۰ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد مورد۲۷ مردود، ۲۱مورد ناقص و ۱۵۲ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

 در آذر ماه ۱۳۸۷، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو در
راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۲۰۰ مورد از درخواست‌های دریافت
حمایت را داوری کرده است که از این تعداد مورد۲۷ مردود، ۲۱مورد ناقص و ۱۵۲ مورد
قابل قبول
بوده‌‌اند.

مدارک قابل قبول شامل موارد زیر هستند:

۱۰۴ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد
۱۱ مورد پایان نامه دکتری
۳۱ مورد مقاله ISI
6 مورد شرکت در کنگره های خارج از کشور

نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

افرادی که اسامی آنان از طریق این سایت به عنوان افراد پذیرفته شده اعلام می‌شود،
برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره حساب شخصی سیبای بانک ملی (عابر بانک
ملی) به آدرس اینترنتی hrdc@nano.ir می باشند.