ارائه گرنت‌هایی برای پرکردن شکاف بین تحقیقات و تجاری‌سازی فناوری‌نانو

کمیسیون علم و فناوری نیوجرسی که وابسته به دانشگاه نیوجوسی است، برای کمک به محققان دانشگاهی جهت پتنت کردن نوآوری‌های خود در حوزه فناوری‌نانو، تا سقف ۵۰ هزار دلار به آنها کمک مالی ارائه می‌کند. این کمک ها با عنوان «گرنت‌های شکاف»، برای کمک به تجاری‌سازی ایده‌های فناوری نانو طراحی شده است.

برای بهره‌برداری از مزایای اقتصادی و اجتماعی فناوری‌نانو، سازمان‌ها وشرکت‌های
مختلف با ارائه راهکارهای گوناگون به دنبال تسریع تجاری‌سازی یافته‌های
تحقیقاتی خود در این حوزه هستند. این سازمان‌ها با ارائه برنامه‌ها و طرح‌های
مختلف، تلاش می‌کنند در این زمینه پیشگام باشند.

در این راستا کمیسیون علم و فناوری نیوجرسی که وابسته به دانشگاه نیوجرسی است،
برای کمک به محققان دانشگاهی جهت پتنت کردن نوآوری‌های خود در حوزه فناوری‌نانو،
تا سقف ۵۰ هزار دلار به آنها کمک مالی ارائه می‌کند. این کمک ها با عنوان «گرنت‌های
شکاف»، برای کمک به تجاری‌سازی ایده‌های فناوری نانو طراحی شده است.

از سال۲۰۰۶ ، کمیسیون علم و فناوری نیوجرسی (NJIT)، بیش از ۱۶ گرنت به محققان
دانشگاه ارائه کرده است . برخی از مهمترین این نوآوری ها که کمک‌های NJIT را به
خود اختصاص داده‌اند عبارتند از:

• توماس گوردون استاد فیزیک، تاکنون دو بار از این تسهیلات استفاده کرده است.
یکبار به خاطر بهبود و آزمایش یک Tonometer جدید، ودیگری به خاطر فعالیت‌های
تحقیقاتی گسترده تیم تحقیقاتی وی در زمینه Smart shunt.

• اقبال ظفر، استاد شیمی از طرح گرنت شکاف به خاطر توسعه فناوری‌ای که از اصول
و مواد فناوری‌‌نانو برای توسعه مبدل‌های پیل سوخت زیستی جدید استفاده می‌شوند،
بهره‌برداری کرده است.

به طورکلی هدف این طرح، کمک به تجاری‌سازی ایده‌‌ها و تحقیقات دانشگاهی در
حوزه‌های مختلف علم و فناوری‌‌نانو است.