برگزاری کارگاه مدیریت کیفیت EFQM در حاشیه برپایی نمایشگاه مدرسه نو، مدرسه نانو

کارگاه مدیریت کیفیت EFQM در ۲۶ آذر ماه سال جاری با هدف دستیابی به مدلی سرآمد در تعالی کیفی و کمی سازمان‌ها و فناوری‌ها، از جمله فناوری‌نانو، با حضور جمعی از دبیران و اساتید مرکز دبیر حکیم ابوالقاسم فردوسی در نمایشگاه مدرسه نو، مدرسه نانو در کرج، برگزار شد.

کارگاه مدیریت کیفیت EFQM در ۲۶ آذر ماه سال جاری با هدف دستیابی به مدلی سرآمد در تعالی کیفی و کمی سازمان‌ها و فناوری‌ها، از جمله فناوری‌نانو، با حضور جمعی از دبیران و اساتید مرکز دبیر حکیم ابوالقاسم فردوسی در نمایشگاه مدرسه نو، مدرسه نانو در کرج، برگزار شد.
مهندس آرمین والیزاده علوی (رئیس سیستم‌ها و روش‌ها در شرکت مهندسی توسعه سایپا – سیکو و مدیر پروژه‌های EFQM در آکادمی توف ایرانآلمان) در سخنرانی خود به بیان تضمین موفقیت سازمان‌ها در بلند مدت با به‌کار بردن مدل‌های نوین در کشورهای اروپایی پرداخت.
مهندس مرادی (مدیر عامل شرکت پژوهشگران نانوفناوری و مجری طرح باشگاه دانش‌آموزی نانو) در مورد نحوه استفاده از مدل متعالی برای هدایت پیشگامان در فناوری‌نانو، با توجه به نوپایی این فناوری و عدم وجود پیشینه قبلی، سوالاتی را مطرح نمود.
در پاسخ به این سوالات، مهندس والیزاده علوی گفت: “سر‌آمدی به چالش گرفتن وضعیت موجود و ایجاد تغییر از طریق یادگیری و ایجاد فرصت‌های نوآوری و بهبود است. اگر تجربه وجود ندارد، باید از نیروی بیشتری استفاده نمود.
مدیران شرکت‌ها و مسئولین اجرایی در زمینه فناوری‌های نو از جمله فناوری‌نانو، در ابتدا باید استراتژی را تعیین، سپس آن را هدف‌گذاری نموده و برای انجام پروژه‌ها، برنامه‌ای زمان‌بندی شده تعریف کنند”.
در پایان نشست نیز یکی از دبیران در مورد کاربرد این مدل در سازمان آموزش و پرورش و در زندگی، سوالاتی را مطرح کردند و آقای والیزاده علوی به تمام سوالات ایشان پاسخ دادند.