معرفی دو کاتالیست جدید از شرکت BASF Catalysts

شرکت BASF Catalysts دو محصول جدید خود را با عناوین NanoSelect LF 100 و NanoSelect LF 200 معرفی کرد. این دو محصول کاتالیستی در صنایع تصفیه‌ی شیمیایی و داروسازی قابل استفاده بوده و بدون سرب با هدف جایگزینی با کاتالیست مرسوم Lindlar طراحی شده‌‌‌‌‌اند. کاتالیست‌‌‌‌‌های سری NanoSelect از نانوخوشه‌‌‌‌‌های پالادیوم تک‌‌‌‌‌حالتی ساخته می‌‌‌‌‌شوند.

شرکت BASF Catalysts، از پیشگامان کاتالیست جهان، دو محصول خط تولید فناوری NanoSelect خود در فرانکفورت آلمان را با عناوین NanoSelect LF 100 و NanoSelect LF 200معرفی کرد. این دو محصول در صنایع تصفیه‌ی شیمیایی و صنایع داروسازی قابل استفاده هستند.

این دو کاتالیست بدون سرب، با هدف جایگزینی با کاتالیست مرسوم Lindlar ـ که سال‌‌‌‌‌ها در فرایندهای هیدروژناسیون استفاده می‌‌‌‌‌شود ـ طراحی شدند. کاتالیست‌‌‌‌‌های LF 200 و NanoSelect LF 100، از نانوخوشه‌‌‌‌‌های پالادیوم تک‌‌‌‌‌حالت ساخته شده‌‌‌‌‌اند و عملکرد و میزان حساسیت آنها شبیه کاتالیست مرسوم Lindlar در فرایندهای هیدروژناسیون انتخابی است.

به گفته‌ی هنس دونکروت، مدیر فناوری تولید شرکت، فناوری ساخت کاتالیست‌‌‌‌‌ها به‌‌‌‌‌علت استفاده‌ی کمتر از فلزات گران‌‌‌‌‌بها، هزینه‌‌‌‌‌های تولید محصول نهایی را به‌‌‌‌‌طور چشمگیری کاهش می‌‌‌‌‌دهد.

BASF به‌‌‌‌‌طور مداوم راه حل‌‌‌‌‌های هوشمندانه‌‌‌‌‌ای را بر اساس آخرین فناوری‌‌‌‌‌های تولید کاتالیست، برای مشتری‌‌‌‌‌های خود طراحی می‌‌‌‌‌کند. این شرکت در بازارهای صنایع تصفیه‌ی شیمیایی، داروسازی و کشاورزی فناوری‌‌‌‌‌های «توانمند‌‌‌‌‌ساز» را به مشتریان خود تحویل می‌‌‌‌‌دهد تا آنها در مواجه با تغییرات پویای محیط، موفق‌‌‌‌‌تر عمل کنند.

مستندات و اجزای این فناوری‌‌‌‌‌های توانمند‌‌‌‌‌ساز در این عرصه که شامل فلزات گران‌‌‌‌‌بها، فلزاتی با پایه‌ی همگون و ناهمگون کاتالیستی، و مواد تمییز کننده‌ی فلزی است، به‌‌‌‌‌طور مداوم از سوی R&D متمرکز این شرکت در حال تقویت است.

BASF Catalysts، به‌‌‌‌‌عنوان یکی از پیشتازان تولید کاتالیست‌‌‌‌‌های فرایندی و محیطی است. این گروه تخصص‌‌‌‌‌های منحصربه‌‌‌‌‌فردی دارد، اعم از: توسعه‌ی فناوری‌‌‌‌‌هایی که به محافظت از هوایی که تنفس می‌‌‌‌‌کنیم؛ تولید سوختی که جهانمان را نیرومند می‌‌‌‌‌کند و اطمینان‌‌‌‌‌بخشی از کارامد بودن تولید گسترده‌ی محصولات شیمیایی، پلاستیک‌‌‌‌‌ها، جاذب‌‌‌‌‌ها و سایر محصولات.