شبیه سازی رفتار سوئیچی‌ نانولوله‌‌های بور – نیترید با کاربرد در ساخت رایانه‌های کوانتومی

محققان ایرانی، موفق شدند، طی پژوهشی، فرایند انتقال الکترون از نانولوله‌‌های بور – نیترید را با استفاده رایانه، شبیه‌سازی کنند و خاصیت سوئیچی این دسته از نانولوله‌ها را شناسایی نمایند.

محققان ایرانی، موفق شدند، طی پژوهشی، فرایند انتقال الکترون از نانولوله‌‌های بور – نیترید را با استفاده رایانه، شبیه‌سازی کنند و خاصیت سوئیچی این دسته از نانولوله‌ها را‌شناسایی نمایند.

دکتر مسعود درویش گنجی، دکترای شیمی- فیزیک و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، در این رابطه گفت: ”در این پژوهش، با استفاده از محاسبات بسیار دقیق و سنگین کوانتمی (تابع چگالی – تابع گرین غیر تعادلی) فرآیند انتقال الکترون از نانولوله‌های بور – نیترید، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی‌شناسایی خاصیت سوئیچی این دسته از نانولوله‌ها است که بر این اساس، فناوری STM، که یکی از کارآمدترین فناوری‌های امروزی در حوزه نانوالکترونیک مولکولی است، مورد شبیه‌سازی قرارگرفت“.

به گزارش بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، دکتر گنجی، در مورد الکترونیک مولکولی و کاربردهای آن، اظهار داشت: ”الکترونیک مولکولی، فناوری جدیدی است که در آن سعی می‌شود، تا با استفاده از یک مولکول تنها و یا گروه کوچکی از مولکول‌ها، نانولوله‌های کربن یا فلزات در اندازه‌های نانومتری، سیم‌های نیمه‌رسانا و قطعات الکترونیکی با خواص ویژه الکتریکی، طراحی نمود. یکی از مسائل مهم در این فناوری، قراردادن مولکول‌ها به صورت مجزا و یا به صورت گروه‌های ویژه‌ای از مولکول‌ها در مکان‌های مشخص است؛ به طوریکه بتوان، عملکرد مورد نظر را از آنها به‌دست آورد“.

وی در مورد نانولوله‌های مورد استفاده در این پژوهش نیز، افزود: ”نانولوله‌های از جنس بور و نیتروژن، که به بورون-نیتریدها (BNNT) معروفند، از نظر شیمیایی و حرارتی از نانولوله‌های کربنی پایدارتر هستند. این ترکیبات، مواد بسیار مناسبی برای جذب و ذخیره‌سازی گازها، به ویژه هیدروژن بوده و همچنین، خاصیت نیمه‌رسانایی دارند که قطعات الکترونیکی مناسبی در صنعت الکترونیک و مخابرات خواهند بود“.

دکتر گنجی، پژوهش انجام شده را مربوط به صنعت الکترونیک (نانوالکترونیک مولکولی) دانست و قطعه‌شناسایی شده را، یک ”نانوسوئیچ“ نامید و افزود: ”به طور کلی، از این قطعات در رایانه‌های کوانتومی، که نسل آینده رایانه‌های فوق پیشرفته را تشکیل می‌دهند، استفاده می‌شود“.

جزئیات این پژوهش که با همکاری امیر محمدی‌نژاد دانشجوی مهندسی رایانه دانشگاه غیرانتفاعی علوم-فنون بابل انجام گردیده، در مجله Physics Letter A (جلد ۳۷۲، صفحات ۴۸۴۴-۴۸۳۹، سال انتشار ۲۰۰۸) منتشر شده است.