پرداخت حمایت‌های تشویقی به ۶۰۰ نفر از محققان

کارگروه پیشران علم و فناوری‌ ستاد ویژ&#۱۷۲۸ توسع&#۱۷۲۸ فناوری‌نانو از اسفندماه سال ۱۳۸۳ تاکنون به افرادی که در حوز&#۱۷۲۸ فناوری‌نانو فعالیت علمی- پژوهشی انجام داده‌اند، مبالغی را به‌عنوان حمایت تشویقی پرداخت کرده است.

کارگروه پیشران علم و فناوری‌
ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری‌نانو از اسفندماه سال ۱۳۸۳ تاکنون به افرادی که در حوزۀ
فناوری‌نانو فعالیت علمی- پژوهشی انجام داده‌اند، مبالغی را به‌عنوان حمایت تشویقی
پرداخت کرده است.

این کارگروه در  تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۷
مبلغ  ۴٫۸۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال بابت حمایت تشویقی به ۶۰۱ نفر از محققان که مدارک آنها از
ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه ۱۳۸۷ بررسی و تأیید شده، پرداخت کرده است. 
همچنین مابقی افرادی که نتیجه نهایی آنها در بخش اخبار حمایت‌های تشویقی سایت ستاد
معرفی شده‌اند، چنانچه شماره حساب سیبای بانک ملی خود را به این ستاد ارسال کرده
باشند حمایت آنها به زودی پرداخت خواهد شد.

مبالغ پرداخت شده به تفکیک نوع مدرک و
مبلغ در جدول زیر آمده است.

ردیف نوع مدرک تعداد مبلغ (ریال)
۱ نویسنده مقاله
ISI
۱۴۱ ۲٫۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ نویسنده مقاله علمی پژوهشی ۵ ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ دانشجویان (ارشد و دکتری) ۲۱۸ ۱٫۷۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ استادان (ارشد و دکتری) ۲۱۸ ۸۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۵ ارائه مقاله در کنگره خارجی ۱۸ ۱۶۵٫۵۰۰٫۰۰۰
۶ دبیر اجرایی کنگره ۱ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰