تأسیس مرکز فناوری‌نانو در اوکراین

بنیاد تحقیق و توسعه شهروندان ایالات متحده آمریکا (CRDF) با همکاری سازمان توسعه بین‌المللی این کشور(USAID ) و وزارت آموزش و علوم کشور اوکراین (MESU)، مرکز آموزشی و تحقیقاتی جدیدی در زمینه فناوری‌نانو در دانشگاه ملی واسیل استفانیک پریکارپاتیان اوکراین، ایجاد می‌کنند.

بنیاد تحقیق و توسعه شهروندان ایالات متحده آمریکا (CRDF) با همکاری سازمان
توسعه بین‌المللی این کشور (USAID) وزارت آموزش و علوم کشور اوکراین (MESU)،
مرکز آموزشی و تحقیقاتی جدیدی در زمینه فناوری‌نانو در دانشگاه ملی واسیل
استفانیک پریکارپاتیان اوکراین، ایجاد می‌کنند.

این مرکز جدید، بر تحقیقات پایه و بنیادی در زمینه کاربردهای کارای انرژی مبتنی
بر فناوری‌نانو مانند کاتد، الکتریسیته خورشیدی و و مواد ترموالکتریک تمرکز
خواهدکرد.

در مرکز جدید با عنوان « نانومواد در تولید انرژی و ادوات ذخیره»، تحقیقات
کاربردی و بنیادی در زمینه فناوری‌های کارای انرژی مبتنی برنانو انجام خواهند
شد. این مرکز مجهز به تجهیزات پیشرفته تحقیقاتی برای جذب و نگهداری محققان برتر
خواهد شد. همچنین برنامه‌های آموزشی ابداعی این مرکز، فعالیت‌های تحقیقاتی
شرکت‌ها را با تحقیقات فعلی مرتبط کرده و این مرکز را با مراکز تحقیقاتی
بین‌المللی مرتبط می‌کند.

مرکز فناوری‌های کارایی انرژی، دومین مرکزی است که به‌وسیله‌ی CRDF و وزارت
آموزش و علوم اوکراین در چهارچوب برنامه CREST (همکاری در تحقیقات، آموزش، علم
و فناوری) ایجاد شده است. هدف CREST تسریع تبدیل اقتصاد اوکراین به اقتصاد
دانش‌محور از طریق تقویت مجدد تحقیقات علمی و آموزش عالی در این کشور است.

مراکز آموزشی و تحقیقاتی CREST، توانمندی‌های تحقیقاتی دانشگاه‌های اوکراین را
برای رفع نیازهای اقتصادی و فناورانه، و آموزش نسل آتی محققان جوان اوکراینی در
زمینه فناوری‌های کلیدی تقویت می‌کند.