تولید کنترل شده‌ی نانوالیاف، به‌وسیله‌ی دستگاه برق‌ریسی

پژوهشگران دانشگاه امیرکبیر موفق شدند، با ساخت دستگاه برق‌ریسی(electrospinning)، با امکانات مخصوص به خود، امکان تولید کنترل شده نانوالیاف را فراهم آوردند. با کنترل فرایند برق‌ریسی، می‌توان نانوالیافی با خواص دلخواه و با کاربرد در حوزه‌های مختلفی همانند فیلتراسیون، مهندسی بافت، رهایش کنترل شده‌ی دارو تولید کرد.

پژوهشگران دانشگاه امیرکبیر موفق شدند، با ساخت دستگاه برق‌ریسی(“electrospinning”)،
با امکانات مخصوص به خود، امکان تولید کنترل شده نانوالیاف را فراهم آوردند. با
کنترل فرایند برق‌ریسی، می‌توان نانوالیافی با خواص دلخواه و با کاربرد در حوزه‌های
مختلفی همانند فیلتراسیون، مهندسی بافت، رهایش کنترل شده‌ی دارو تولید کرد.

دکتر دلارام فلاحی، استادیار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، در این رابطه
گفت: ”در فرآیند برق‌ریسی، به دلیل اینکه جریان محلول، حین فرآیند دیده نمی‌شود
و نیز به دلیل سرعت بسیار بالای فرآیند، تعیین نقطه‌ی پایداری، با دشواری‌های
زیادی همراه است. در پژوهش انجام شده، روشی جدید برای تعیین شرایط فرآیند
پایدار، ارائه شده است“.

دکتر فلاحی، با بیان این مطلب که: ”در این پژوهش، از دستگاه برق ریسی ساخته شده
به‌وسیله‌ی نویسندگان مقاله، استفاده شده است“، افزود: ”در این راستا، با اضافه
کردن اجزایی به دستگاه برق‌ریسی، جریان الکتریکی منتقل شده با سیال، حین فرآیند،
اندازه‌گیری شد. با ثبت جریان مذکور در هر ۱۰ میلی‌ثانیه به‌وسیله‌ی کامپیوتر و
بررسی تغییرات آن با تغییرات ولتاژ، می‌توان شرایطی را که منجر به فرآیند
پایدار می‌شود، به دست آورد“.

دکتر فلاحی، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، اظهار
داشت:” این پژوهش، نگرش کلی و عمیق بر فرآیند برق‌ریسی، برای شناخت هر چه بیشتر
این فرآیند و دستیابی به مهارت تولید کنترل شده‌ی نانوالیاف است. نانوالیاف
تولید شده به این روش، در زمینه‌های گوناگونی، از جمله نانوفیلتراسیون، مهندسی
بافت، رهایش کنترل شده‌ی دارو، پوشش‌های زخم، کاتالیست‌ها و بسیاری از زمینه‌های
خاص که نیاز به اجزایی با سطح بسیار بالا دارند، کاربرد دارد“.

جزئیات این پژوهش که در قالب پایان‌نامه‌ی دکتری و با همکاری مهدی رفیع‌زاده،
دانشیار دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ناصر محمدی، استاد
دانشکده مهندسی پلیمر، بهروز وحیدی دانشیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی
امیرکبیر صورت گرفته،

در مجله‌ی Polymer International (جلد ۵۷، صفحات ۱۳۶۸-۱۳۶۳، سال ۲۰۰۸)

منتشر شده‌است.