موانع توسعه فناوری‌نانو در ترکیه

از موانع توسعه فناوری‌نانو در ترکیه، عدم همکاری شرکت‌ها و دانشگاه‌ها با یکدیگر در این حوزه است. شرکت‌ها به دنبال حفظ اسرار تحقیقات خود و دانشگاه‌ها نیز تنها به دنبال انتشار نتایج تحقیقات علمی خود هستند.

برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در زمینه علم و فناوری‌نانو در کشور ترکیه
به‌وسیله‌ی کمیته تحقیقات علمی و فناورانه این کشور (TUBITAK) انجام می‌شود. در
این کشور بیشتر تحقیقات فناوری‌نانو در مرحله تئوری بوده و اغلب آنها به‌صورت
فردی انجام می‌شوند.

احمد دورنونسی، مدیر عامل شرکت Sabancı، از شرکت‌های ترکی فعال در زمینه
فناوری‌نانو، که در همایشی که به‌وسیله‌ی پیشگامی نوآوری ملی و سازمان محققان و
دانشمندان ترکی – آمریکایی برگزار شده بود، سخنرانی می‌کرد، خاطر نشان کرده
‌است که کشور ترکیه برای بهره‌برداری از مزایای فناوری‌نانو در صنعت خود، باید
زیرساخت‌های لازم و منابع مالی مورد نیاز در این حوزه را فراهم کند.

برای استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ترکیه،
باید اقدامات زیر انجام گیرند:

• ایجاد مکانیزم‌های مناسب همکاری
• افزایش آگاهی مردم در این زمینه
• معرفی فناوری‌نانو به شرکت‌های مادر و قانون‌گذار برای جلب مشارکت آنها در
زمینه توسعه این فناوری.

به گفته پرفسور استیون، رییس دانشگاه Northeastern، یکی از موانع توسعه
فناوری‌نانو در ترکیه، عدم همکاری شرکت‌ها و دانشگاه‌ها با یکدیگر در این حوزه
است. شرکت‌ها به دنبال حفظ اسرار تحقیقات خود و دانشگاه‌ها نیز تنها به دنبال
انتشار نتایج تحقیقات علمی خود هستند.