فراهم‌کردن مقدمات انجام آینده‌نگاری فناوری نانو در روسیه

ستاد فناوری نانو در روسیه برای تعیین جهت‌های کلیدی توسعه صنعت فناوری نانو در این کشور، با همکاری آکادمی علوم (RAS) و دانشگاه دولتی این کشور (MSU) ، مقدمات انجام آینده‌نگاری فناوری نانو در روسیه را فراهم ‌کند.

ستاد فناوری نانو در روسیه برای تعیین جهت‌های کلیدی توسعه صنعت فناوری نانو در
این کشور، با همکاری آکادمی علوم (RAS) و دانشگاه دولتی این کشور (MSU) ،
مقدمات انجام آینده‌نگاری فناوری نانو در روسیه را فراهم ‌کند.
ستاد فناوری نانوی روسیه (RUSNANO) ، به‌تازگی توافق‌نامه همکاری خود را با
تعدادی از سازمان‌های علمی برتر روسیه مانند آکادمی علوم (RAS) و دانشگاه دولتی
این کشور (MSU) ، امضاء کردهاست. این سند را آناتولی چیوبایس (رئیس ستاد فناوری
نانوی روسیه، یوری اُسیپف، رئیس آکادمی علوم روسیه، و ویکتور سادف نیچی، رئیس
دانشگاه دولتی روسیه) امضا کرده‌اند.
در چارچوب این توافق‌نامه، آکادمی علوم روسیه در تعریف و تعیین جهت‌های کلیدی
توسعه صنعت فناوری نانو با استفاده از متودولوژی پیش‌بینی علمی و فنی (آینده‌نگاری)
در صنایع پیشرفته مختلف، به ستاد فناوری نانو آن کمک خواهد کرد.
برای انجام آیندهنگاری؛ تبادل اطلاعات علمی و فنی؛ ایجاد و منسجم کردن پایگاه‌های
اطلاعاتی موجود در زمینه پیشرفت‌های علمی و فنی؛ و پروژه‌های ابداعی در زمینه‌ی
فناوری‌ها نانو، نانومواد و نانوسیستم‌ها، برنامه‌ریزی شده است. این جنبه‌ها به
انتخاب و‌‌شناسایی پروژه‌های مختلفی با هدف تجاری‌سازی کاربردهای مختلف فناوری
نانو، نانومواد و نانو سیستم‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای توسعه‌ی مدرسه‌های
علمی و فنی رقابتی در روسیه کمک خواهند کرد.
برای تحقق این اهداف، Rusnano و RAS مشترکاً، متخصصان مختلف را برای صنعت نانو
آموزش داده و متخصصان جوان، دانشجویان دوره فوق لیسانس و محققان دوره‌ی دکتری
فعال در حوزه فناوری نانو را جذب خواهند کرد.
در قالب این توافق‌نامه، مرکز نوآوری فناوری نانو با هدف توسعه و تولید صنعتی
محصولات مختلف فناوری نانو ایجاد خواهد شد. این مرکز اجازه می‌دهد تا شکاف
موجود بین نتایج تحقیقات و استفاده‌ی کاربردی از آنها پرشود. این مرکز یکی از
زیرساخت‌های اصلی‌شناسایی و انتخاب پروژه‌های فناوری نانو در Rusnano و MSU
خواهد بود.
Rusnano و MSU با همکاری یکدیگر در توسعه‌ی زیرساخت‌های نوآوری برای صنعت نانو؛
تدارک و‌شناسایی پروژه‌های ابداعی فناوری نانو در مراحل اولیه آنها؛ و اجرای
پروژه‌های آموزشی به منظور آموزش متخصصان صنعت نانو همکاری خواهند کرد. Rusnano
از پتانسیل تخصصی محققان MSU برای رفع نیازهای تخصصی پروژهها استفاده و از
آزمایشگاه‌های این دانشگاه به‌عنوان مرکز تأیید فعالیت‌های Rusnano استفاده
خواهد کرد.