پرداخت حمایت‌های تشویقی به ۱۸۷ نفر از محققان

کارگروه پیشران علم و فناوری‌ ستاد ویژ&#۱۷۲۸ توسع&#۱۷۲۸ فناوری‌نانو از اسفندماه سال ۱۳۸۳ تاکنون به افرادی که در حوز&#۱۷۲۸ فناوری‌نانو فعالیت علمی- پژوهشی انجام داده‌اند، مبالغی را به‌عنوان حمایت تشویقی پرداخت کرده است.

کارگروه پیشران علم و فناوری‌ ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو از اسفندماه سال
۱۳۸۳ تاکنون به افرادی که در حوزه فناوری‌نانو فعالیت علمی- پژوهشی انجام داده‌اند،
مبالغی را به‌عنوان حمایت تشویقی پرداخت کرده است.

این کارگروه در تاریخ ۰۶/۱۱/۱۳۸۷ مبلغ ۸۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت حمایت تشویقی به
۱۸۷ نفر از محققان که مدارک آنها در آبان و آذر ماه ۱۳۸۷ بررسی و تأیید شده،
پرداخت کرده است. تعدادی دیگر از افراد نیز در مرحله انجام امور اداری برای
پرداخت می‌باشند.

همچنین مابقی افرادی که نتیجه نهایی آنها در بخش اخبار حمایت‌های تشویقی سایت
ستاد معرفی شده‌اند، چنانچه شماره حساب سیبای بانک ملی خود را به این ستاد
ارسال کرده باشند حمایت آنها به زودی پرداخت خواهد شد.

مبالغ پرداخت شده به تفکیک نوع مدرک و مبلغ در جدول زیر آمده است.

ردیف نوع مدرک تعداد مبلغ (ریال)
۱ دانشجویان (ارشد و دکتری) ۹۵ ۶۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ استادان (ارشد و دکتری) ۹۲ ۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰
مبلغ کل   ۸۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰