برگزاری دوره فناوری‌نانو برای دانش‌آموزان مکزیکی

دانشکده مهندسی وعلوم نانومقیاس (CNSE) دانشگاه آلبانی، در ۲۹ ژانویه سال جاری میلادی، میزبان ۱۶ دانش‌آموز و ۳ معلم مدرسه مونتسوری کشور مکزیک بود. این دوره در چارچوب برنامه آموزش هفتگی دانش‌آموزان طراحی شده بود.

دانشکده مهندسی وعلوم نانومقیاس (CNSE) دانشگاه آلبانی، در ۲۹ ژانویه سال جاری میلادی، میزبان ۱۶ دانش‌آموز و ۳ معلم مدرسه مونتسوری کشور مکزیک بود. این دوره در چارچوب برنامه آموزش هفتگی دانش‌آموزان طراحی شده بود.

در این دوره، دانش‌آموزان به طور خلاصه با حوزه نوظهور فناوری‌نانو که توسط دکتر وینکنت لابلا، استادیار دانشکده علوم نانو ارائه شد، آشنا شدند. همچنین این دانش‌آموزان از مجموعه فناوری‌های نانوی دانشکده مهندسی و علوم نانومقیاس دیدن کردند.

دانشکده مهندسی وعلوم نانومقیاس دانشگاه آلبانی متعهد شده است تا سطح عمومی آگاهی مردم را نسبت به مزایای فناوری‌نانو از طریق برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی ابداعی ارتقا داده و از این طریق دانش آموزان را ترغیب کند تا در حوزه علم و فناوری‌نانو فعالیت نمایند.