چارچوبی جدید برای ارزیابی ریسک‌های بالقوه نانومواد

با تغییر مسوولیت ارزیابی ایمنی مواد شیمیایی از سازمان‌های تحقیقاتی به بخش صنعت، چارچوب جدید REACH (ثبت‌نام، ارزیابی، تایید و محدود کردن مواد شیمیایی) اتحادیه اروپا در زمینه تدوین مقررات، بیانگر تغییرات چالش‌برانگیز و اساسی در این زمینه در حوزه مواد شیمیایی در اروپا است.

با تغییر مسوولیت ارزیابی ایمنی مواد شیمیایی از سازمان‌های تحقیقاتی به بخش صنعت، چارچوب جدید REACH )ثبت‌نام، ارزیابی، تایید و محدود کردن مواد شیمیایی) اتحادیه اروپا در زمینه تدوین مقررات، بیانگر تغییرات چالش‌برانگیز و اساسی در این زمینه در حوزه مواد شیمیایی در اروپا است.

علی‌رغم اینکه این چارچوب از ژوئن سال ۲۰۰۹ میلادی اجرایی خواهد شد، هنوز عدم اطمینان‌های زیادی در رابطه با اثربخش بودن REACH برای ارزیابی ریسک‌های بالقوه مربوط به نانومواد وجود دارد.

برایان وارد و سارا هارلی از موسسه IOM/SAFENANO، عدم‌اطمینان‌های فعلی، پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های موجود در زمینه تدوین مقررات در حوزه فناوری‌نانو در چارچوب REACH را در قالب مقاله‌ای بحث و بررسی کرده و اثرات بالقوه این مقررات جدید را در توسعه سریع صنعت فناوری‌نانو ارائه کرده‌اند.