بخش تلویزیونی ویژه برای بررسی اثرات فناوری‌نانو بر جامعه

شبکه ایالتی ارتباطات از راه دور آموزشی (WMHT) ایالت نیویورک و دانشکده مهندسی و علوم نانومقیاس دانشگاه آلبانی (CNSE)، بر اساس یادداشت تفاهمی، در چارچوب برنامه تلویزیونی New York Now PBS بخشی را راه‌اندازی کرده‌اند که از طریق آن اثرات فزاینده فناوری‌نانو بر جامعه مطرح خواهد شد.

شبکه ایالتی ارتباطات از راه دور آموزشی (WMHT) ایالت نیویورک و دانشکده مهندسی و علوم نانومقیاس دانشگاه آلبانی (CNSE)، بر اساس یادداشت تفاهمی، در چارچوب برنامه تلویزیونی New York Now PBS بخشی را راه‌اندازی کرده‌اند که از طریق آن اثرات فزاینده فناوری‌نانو بر جامعه مطرح خواهد شد.

در قالب برنامه‌های این بخش، الزامات سیاست‌گذاری عمومی پیشرفت‌های فناوری‌نانو از طریق منابع دوره‌های آموزشی پیشگام و تحقیق و توسعه‌های ابداعی در دانشکده نانوی دانشگاه آلبانی، ارائه خواهد شد.
در بخش‌های مختلف این برنامه، به صورت ماهیانه با مدیران اجرایی CNSE مصاحبه خواهد شد و به صورت ویدویی تجهیزات پیشرفته فناوری‌نانو در این دانشکده نشان داده خواهند شد.

در این برنامه میهمانانی از بخش‌های مختلف صنعتی، اثرات سیاست‌گذاری عمومی این فناوری‌ها را بر بخش‌های مهم جامعه مانند انرژی، محیط زیست، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی بحث و بررسی خواهند کرد.

دانشکده نانوی آلبانی با همکاری ارتباطات از راه دور آموزشی WMHT در چارچوب این برنامه، شهروندان نیویورکی را از مزایا و پتانسیل فناوری‌نانو در قرن ۲۱ مطلع خواهند ساخت. همچنین از طریق این برنامه‌ها، ایالت نیویورک در زمینه تحقیق و توسعه و آموزش فناوری‌نانو در سطح جهان مطرح شده و از این طریق می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و دولتی، مشاغل پیشرفته و شرکت‌های بزرگ جهانی را در زمینه‌های مختلف فناوری‌نانو جذب کند.

New York Now بهترین برنامه ایالت نیوروک در زمینه روابط عمومی است که که اخبار، مصاحبه‌ها و تحلیل‌های سرمایه‌گذاری را پخش می‌کند.