توجه کنگره آمریکا به مسائل اخلاقی و اجتماعی فناوری‌نانو

به اعتقاد کارشناسان، اقدام اخیر کنگره ایالات متحده آمریکا برای تایید مجدد برنامه تحقیقات فناوری‌نانوی فدرال این کشور، این فرصت را فراهم کرده است تا جنبه‌های اجتماعی و اخلاقی مربوط به این فناوری بررسی شوند.

به اعتقاد کارشناسان، اقدام اخیر کنگره ایالات متحده آمریکا برای تایید مجدد
برنامه تحقیقات فناوری‌نانوی فدرال این کشور، این فرصت را فراهم کرده است تا
جنبه‌های اجتماعی و اخلاقی مربوط به این فناوری بررسی شوند.

به گفته رونالد سندلر، استاد فلسفه دانشگاه Northeastern و نویسنده گزارش جدید
«جنبه‌های اجتماعی و اخلاقی فناوری‌نانو»، بررسی مسائل اخلاقی و اجتماعی
فناوری‌نانو هم از نظر توجه به ریسک‌های بالقوه این فناوری و هم از نظر مزایای
بسیار زیاد آن جهت ارتقای کیفیت زندگی و پایداری محیط زیست، بسیار حایز اهمیت
است.

گزارش « فناوری‌نانو: مسائل اخلاقی و اجتماعی آن » بر روش‌هایی تاکید دارد که
چنین موضوعاتی کارکردها و مسوولیت‌های دولت در زمینه‌های سیاست‌گذاری علم و
فناوری، تامین مالی تحقیقات، تدوین مقررات، و فعالیت‌های مشارکت عمومی را در
برمی‌گیرد.

کمیته علم و فناوری‌ کنگره ایالات متحده آمریکا به دنبال تدوین مقرراتی است تا
تلاش‌های دولت فدرال در زمینه چگونگی مدیریت ریسک‌های ایمنی، زیست‌محیطی و
سلامت نانومواد مهندسی شده و همچنین جنبه‌های اخلاقی و اجتماعی فناوری‌نانو را
تقویت کند.

به اعتقاد کارشناسان، هر فناوری نوظهوری فرصت‌های جدیدی را ایجاد می‌کند تا
ذینفعان مختلف در مباحث اخلاقی و اجتماعی مشارکت کنند. تکامل فناوری‌نانو هنوز
در مراحل آغازین خود قرار دارد و هنوز زمان کافی برای بحث و بررسی پیامدهای
خواسته و ناخواسته آن وجود دارد.

انتظار می‌رود که سنای آمریکا قانون جدیدی وضع کند تا مسائل اجتماعی و اخلاقی
فناوری‌نانو بیشتر مدنظر قرار گیرند.