بررسی چالش‌های پیش‌روی صنعت نانوالکترونیک

مایکل پولکاری، رییس موسسه SEMATECH اعلام کرده است که مجموعه نشست‌های توسعه دانش(SEMATECH (SKS سالانه این مرکز، در سال ۲۰۰۹، به دنبال افزایش دانش‌جهانی و توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های کلیدی تحقیق و توسعه نانوالکترونیک است.

مایکل پولکاری، رییس موسسه SEMATECH اعلام کرده است که مجموعه نشست‌های توسعه
دانشSEMATECH (SKS) سالانه این مرکز، در سال ۲۰۰۹، به دنبال افزایش دانش‌جهانی
و توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های کلیدی تحقیق و توسعه نانوالکترونیک است.

پولکاری خاطر نشان کرده است که با بحران کنونی اقتصاد جهانی، برنامه‌های SKS
سال جاری میلادی این مرکز بر مهمترین چالش‌های کلیدی پیش‌روی صنعت نیمه‌هادی‌ها
متمرکز خواهد بود. در این زمینه‌ها، مهمترین نیاز صنعت، تقسیم‌ ایده‌ها، ایجاد
اجماع، و ارائه راه ‌و حل‌های عملی است. به اعتقاد وی، این نیازها از طریق SKS
بحث و بررسی شده و راهکارهای مناسب برای رفع آنها ارائه خواهد شد.

محورهای مجموعه نشست‌های سال جاری میلادی، بررسی چالش‌های عمده و توسعه‌های
فناوری‌ها در زمینه نسل‌های جدید لیتوگرافی، مواد و روش‌های ارتقای
ترانزیستورها، و روش‌های ارتقای کارایی تولید در این زمینه‌ها است.

طی نشست‌های SKS شرکت‌کنندگان مباحث زیر را بحث و بررسی خواهند کرد:

• بررسی و رتبه‌بندی موضوع‌های کلیدی مورد نیاز برای تجاری‌سازی ایده‌ها؛
• تمرکز بر توسعه روش‌هایی که استفاده از مواد و فناوری‌های کنونی را در مواجه
با افزایش هزینه‌ها ارتقا دهند؛
• تقسیم داده‌ها و روش‌ها، برای کاهش هزینه‌های تولیدی از طریق ارتقای تجهیزات،
فرایندها، منابع و روش‌های تولید؛
• راهبری صنعت به سمت توسعه راهکارهای اثربخش برای نسل‌های بعدی فناوری‌ها؛
• توسعه روابط صنعت و دانشگاه برای تسریع نوآوری.