پرداخت حمایت‌های تشویقی به ۴۸۴ نفر از محققان

کارگروه پیشران علم و فناوری‌ ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو از اسفندماه سال ۱۳۸۳ تاکنون به افرادی که در حوزه فناوری‌نانو فعالیت علمی- پژوهشی انجام داده‌اند، مبالغی را به‌عنوان حمایت تشویقی پرداخت کرده است.

کارگروه پیشران علم و فناوری‌ ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو از اسفندماه سال
۱۳۸۳ تاکنون به افرادی که در حوزه فناوری‌نانو فعالیت علمی- پژوهشی انجام داده‌اند،
مبالغی را به‌عنوان حمایت تشویقی پرداخت کرده است.

این کارگروه در تاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۸۸ مبلغ ۳,۹۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال بابت حمایت تشویقی به
۴۸۴ نفر از محققان که مدارک آنها تا پایان نیمه اول اسفندماه ۱۳۸۷ بررسی و
تأیید شده، پرداخت کرده است.

همچنین افرادی که مدارک آنها در نیمه دوم اسفندماه ۱۳۸۷ تأیید شده‌اند، برای
پرداخت به امور مالی ارسال و به زودی پرداخت خواهند شد. مبالغ پرداخت شده به
تفکیک نوع مدرک و مبلغ در جدول زیر آمده است.
 

نوع حمایت تعداد (نفر) مبلغ (ریال)
ارائه مقاله در کنگره‌های خارج ار کشور ۱۲ ۱۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰
پایان‌نامه دکتری(استاد راهنما) ۳۸ ۳۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰
پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما) ۱۶۱ ۵۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰
پایان‌نامه دکتری (دانشجو) ۳۸ ۶۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰
پایان‌نامه کارشناسی ارشد (دانشجو) ۱۴۰ ۸۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰
چاپ کتاب ۲ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
مقاله ISI ۹۱ ۱٫۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰
برگزاری کنگره ۱ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
مأموریت فناوری ۱ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
کل
۴۸۴
۳,۹۴۱,۵۰۰,۰۰۰