توجه ویژه روسیه به آموزش فناوری‌نانو

تا پایان سال ۲۰۰۸ میلادی شرکت NT-MDT روسیه به تعهدات خود در زمینه تحویل آزمایشگاه‌های آموزشی علمی (NanoEducator)، برای ۳۵ سازمان آموزشی فعال در زمینه آموزش علم و فناوری‌نانو در این کشور عمل کرده است.

تا پایان سال ۲۰۰۸ میلادی شرکت NT-MDT روسیه به تعهدات خود در زمینه تحویل آزمایشگاه‌های آموزشی علمی (NanoEducator)، برای ۳۵ سازمان آموزشی فعال در زمینه آموزش علم و فناوری‌نانو در این کشور عمل کرده است.

این پروژه در چارچوب قراردادهای دولتی وزارت آموزش و علوم فدراسیون روسیه انجام شده است.

آزمایشگاه‌های آموزشی علمی که توسط NT-MDT توسعه یافته‌اند، به وسیله چندین مجموعه از میکروسکوپ‌هایSPM تجهیز شده‌اند. در فرایند آموزش این مراکز، دانشجویان مبانی کاربردی فناوری‌نانو را می‌آموزند. تمام میکروسکوپ‌های این کلاس‌ها شبکه سازی شده‌اند. این شبکه‌سازی به مربیان و اساتید این اجازه را می‌دهد تا فرایند بررسی ذرات نانویی را با همکاری دانشجویان کلاس‌ها به صورت آسان و در سطح آموزشی اندازه‌گیری و کنترل کنند.

یکی از ویژگی‌های مهم NanoEducator مفهوم آماده به شروع بودن آن است. علاوه بر میکروسکوپ‌ها و رایانه‌ها، آزمایشگاه‌های آموزشی شامل مجموعه‌ای از ابزارها برای انجام بررسی‌های هزینه-منفعت، مجموعه‌ای از نمونه‌های آزمایشگاهی، جزوه‌هایی در زمینه اصول نانولیتوگرافی SPM ها است.

در حال حاضر بیش از ۷۰ آزمایشگاه آموزشی علمی در قالب NanoEducator در روسیه ایجاد شده‌اند.