برگزاری نشست «نقش اندیشگاه‌‌ها در توسعه علم و فناوری‌‌نانو»

نشست «نقش اندیشگاه‌ها در توسعه علم و فناوری‌نانو» که با هدف بررسی چیستی و کارکردهای کانون‌های تفکر و نقش آنها در توسعه فناوری‌نانو برنامه‌ریزی شده بود، با حضور مدیران و اعضای کمیته‌های فناوری‌نانو وزارتخانه‌های عضو ستاد و اعضای اندیشگاه فناوری‌نانو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز سه‌شنبه مورخ۱/۲/۸۸ در محل ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو برگزار شد.

نشست «نقش اندیشگاه‌ها در توسعه علم و فناوری‌نانو» که با هدف بررسی چیستی و کارکردهای کانون‌های تفکر و نقش آنها در توسعه فناوری‌نانو برنامه‌ریزی شده بود، با حضور مدیران و اعضای کمیته‌های فناوری‌نانو وزارتخانه‌های عضو ستاد و اعضای اندیشگاه فناوری‌نانو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز سه‌شنبه مورخ۱/۲/۸۸ در محل ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو برگزار شد.

اولین بخش این هم‌اندیشی به ارائه فعالیت‌ها و برنامه آینده اندیشگاه فناوری‌نانو وزارت بهداشت اختصاص داشت. آقای مهندس رضایی، مدیر این اندیشگاه، تاریخچه ایجاد اندیشگاه و ضرورت تشکیل آن را تشریح کرد. ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین فعالیت‌‌های جاری اندیشگاه و برنامه آتی آن پرداخت.

در ادامه جلسه آقای تقوی، سرپرست گروه سیاست علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، ضمن بیان چیستی سیاست‌گذاری علم و فناوری و ماهیت کانون‌های تفکر در این حوزه، با طرح کارکردهای کانون‌های تفکر سیاست علم و فناوری، سعی کرد ضرورت تشکیل آن را توضیح دهد. ایشان بیان دقیق اهداف و برنامه‌های سازمان؛ شناسایی، تنظیم، ارزیابی و بومی‌سازی سیاست‌ها؛ آینده‌پژوهی؛ ایجاد شبکه‌ای از متحصصان در حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری، همچنین تربیت نیروی متخصص در این حوزه را از کارکردهای مهم کانون‌های تفکر برشمردند. آقای مهندس خوش‌نویس نیز انواع کانون‌های تفکر و تفاوت موجود میان آنها با دیگر نهادهای فعال در حوزه علم و فناوری (پژوهشکده‌ها و قطب‌های علمی) را تشریح نمودند.

در ادامه آقای مهندس سلطانی، مدیر دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، به برنامه این ستاد در ایجاد اندیشگاه‌ها و حمایت‌های برنامه‌ریزی‌شده در این حوزه اشاره کرد. ایشان پس از اشاره به تاریخچه‌ای از ایجاد اندیشگاه‌های فناوری‌نانو در وزارتخانه‌های عضو ستاد، اذعان کرد که هم‌اکنون تنها اندیشگاه فعال در این حوزه، اندیشگاه فناوری‌نانو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛ البته در چند وزارتخانه دیگر نیز فعالیت‌هایی برای ایجاد اندیشگاه در حال پیگیری است.

در پایان حاضران در جلسه به ارائه دیدگاه‌ها و طرح سؤالات خود پرداختند که به‌وسیله سخنرانان پاسخ داده شد.