راه‌اندازی آزمایشگاه دانش‌آموزی فناوری‌نانو در زرین شهر اصفهان

به‌همت سازمان آموزش و پرورش شهرستان زرین‌شهر و شرکت نانوزیست‌فناوری آپادانا، آزمایشگاه دانش‌آموزی فناوری‌نانو در پژوهش‌سرای ابوریحان زرین‌شهر اصفهان راه‌اندازی شد.

به‌همت سازمان آموزش و پرورش شهرستان زرین‌شهر و شرکت نانوزیست‌فناوری آپادانا، آزمایشگاه دانش‌آموزی فناوری‌نانو در پژوهش‌سرای ابوریحان زرین‌شهر اصفهان راه‌اندازی شد.

در این آزمایشگاه که دارای امکانات اولیه برای سنتز نانوذرات، نانوروکش‌ها و تولید پارچه‌های ضدآب است، دوره‌های تخصصی فناوری‌نانو، به صورت عملی و تخصصی برای دانش‌آموزان برگزار می‌شود.