تحول در صنعت خودروسازی با استفاده از فناوری‌نانو

استفاده از فناوری‌های پیشرفته در خودروهای برقی به سرعت در حال توسعه است. فناوری‌های نوظهوری چون فناوری‌نانو باعث افزایش کیفیت این محصولات می‌شوند.

استفاده از فناوری‌های پیشرفته در خودروهای برقی به
سرعت در حال توسعه است. فناوری‌های نوظهوری چون فناوری‌نانو باعث افزایش
کیفیت این محصولات می‌شوند.

خودروهای برقی با قابلیت‌های مختلف وارد بازار شده‌اند. شرکت‌های مانند BMW
در حال تولید و عرضه این گونه خودروها به بازار هستند. شرکت‌هایی که
بتوانند از فرصت‌های پیش‌آمده در این زمینه به خوبی استفاده کنند، در این
حوزه پیشگام خواهند بود.

در حال حاضر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خودروهای برقی از اولویت‌های
شرکت‌های خوروسازی دنیا است. بدیهی است که سرمایه‌گذاری در زمینه خودروهای
برقی، باعث رشد اقتصادی و در نهایت رشد بخش خصوصی می‌شود.

باطری‌های لیتیم-یون فیلم نازک مبتنی بر فناوری‌نانو نقش بسیار مهمی در
توسعه خودروهای برقی دارد. باطری‌های لیتیم-یون ارزان قیمت، امکان تولید
انبوه این خودروها را فراهم کرده و باعث گسترش استفاده از این ادوات در
کاربردهای مختلف می‌شوند.

فناوری‌نانو با استفاده از تحقیقات لیتیم-یون، راهکارهایی در زمینه نیاز به
ذخیره‌سازی انرژی تجدیدپذیر را فراهم می‌کند. این باطری‌ها باعث کاهش
قیمت‌ها شده و این امر به توسعه بازار خودروهای برقی کمک خواهد کرد.

نتایج به دست آمده از تحقیقات فناوری‌نانو در آزمایشگاه‌ها، در حال تجاری
شدن هستند. پیش‌بینی می‌شود که فرایندهای تبدیل علوم نانو به باطری‌های
لیتیم-یون فیلم نازک به زودی محقق شود.

در سال ۲۰۰۸ حدود ۶۸۵ خودروی برقی در بازار به فروش رسید که پیش‌بینی
می‌شود تعداد آنها تا سال ۲۰۱۵ به ۷/۳۲ میلیون افزایش یابد. یکی از دلایل
این امر افزایش تقاضای جهانی به انرژی‌های پایدار و کاهش هزینه‌های کل،
است.

خودروهای برقی اولیه به عنوان اتومبیل‌های شهری استفاده خواهند شد. بازار
گسترده این خودروها برای خودروهای برقی و دوگانه‌سوز است که به وسیله
سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر ارتقا می‌یابند.