تغییر موضع پارلمان ارو پا در زمینه تدو ین مقررات جدید در حوزه نانومواد

پارلمان اروپا که با اتکا بر گزارش جنجالی سازمان Green MEP Carl Schlyter سوییس، تصمیم گرفته بود تا در موضع خود در رابطه با مقررات نانومواد تجدیدنظر کند، از این تصمیم صرف نظر کرد.

پارلمان اروپا که با اتکا بر گزارش جنجالی سازمان Green MEP Carl Schlyter
سوییس، تصمیم گرفته بود تا در موضع خود در رابطه با مقررات نانومواد تجدیدنظر
کند، از این تصمیم صرف نظر کرد.

بر اساس گزارش MEP تمام نانومواد، باید به عنوان مواد جدید مدنظر قرار گرفته و
مقررات جدیدی برای مدیریت ریسک آنها وضع شود.

گروه‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و طرفداران محیط‌زیست از این تصمیم استقبال
کرده، اما گروه‌های صنعتی هشدار داده بودند که تدوین مقررات نادرست در این
زمینه باعث خواهد شد، یکی از بهترین صنایع اروپا در نطفه خفه شود.

این پیشگامی دولتی در ۲۴ آوریل سال جاری میلادی با رای اکثریت نمایندگان
پارلمان اروپا تصویب شده بود.

بر اساس این پیشگامی، اتحادیه اروپا می‌بایست، موضع خود را در زمینه نانومواد
تغییر داده و تمام سازمان‌های قانونی مرتبط اروپا، ایمنی همه کاربردهای
نانومواد را در طول چرخه حیات آنها تضمین کنند.

همچنین بر اساس این گزارش، محصولات مصرفی حاوی نانومواد باید با برچسب نانو
مشخص شوند.کمیسیون اروپا باید در مقررات ایمنی کارکنان تجدید نظر کرده و از
آنها در مقابل نانومواد حفاظت کند.

به اعتقادGreen MEP Carl Schlyter سوییس، رویکردکمیسیون اروپا در مواجهه با
نانومواد « منتظر باش و ببین» است. این در حالی که باید در این حوزه در طی دو
سال آینده مقررات جامعی وضع شود.

اما صنعت‌گران این اتحادیه به این تصمیم معترض بودند و اعتقاد داشتند که این
تصمیم توسعه این فناوری نوظهور را با مانع مواجه خواهد کرد. آنها بر این باورند
که باید در زمینه سیاست‌گذاری فناوری‌نانو، عاقلانه عمل کرد. در حال حاضر
فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری‌های کلانی را جذب می‌کند. تدوین مقررات نادرست و
متناقض، منجر به پنهان کاری در این حوزه شده و مانع توسعه سریع این صنعت در
اروپا می‌شود.

صنعت‌گران اروپایی معتقدندکه قوانین موجود در زمینه نانومواد کافی است و تمام
ابعاد آنها را پوشش می‌دهد.