ساخت نانوپودرهای سیلیکون کاربید

به همت محققان ایرانی، نانوپودر سیلیکون کاربید، با دو روش حرارت‌دهی معمولی و امواج مایکروویو، در ابعاد متفاوت تولید شد. پودرهای سیلیکون کاربید، به‌علت خواص فیزیکی مناسب، در موارد بسیاری از جمله؛ ساینده‌ها، دیرگدازها و المنت‌های حرارتی، کاربردهای الکترونیکی و نوری، درزگیرهای مکانیکی، قطعات پمپ، ساخت توربین‌های گازی، مبدل‌های حرارتی و پره‌های سرامیکی، کاربرد دارند.

به همت محققان ایرانی، نانوپودر سیلیکون کاربید، با دو
روش حرارت‌دهی معمولی و امواج مایکروویو، در ابعاد متفاوت تولید شد.

پودرهای سیلیکون کاربید، به‌علت خواص فیزیکی مناسب، در موارد بسیاری از
جمله؛ ساینده‌ها، دیرگدازها و المنت‌های حرارتی، کاربردهای الکترونیکی و
نوری، درزگیرهای مکانیکی، قطعات پمپ، ساخت توربین‌های گازی، مبدل‌های
حرارتی و پره‌های سرامیکی، کاربرد دارند.

سنتز پودر سیلیکون کاربید با روش‌های مختلفی از جمله سنتز این ماده
غیراکسیدی با مواد اولیه‌ای همچون سیلیس و ترکیبات سیلیسی، پوسته برنج
همراه با ترکیبات مختلف حاوی کربن (شامل کربن سیاه، کربن فعال، گرافیت، قیر
و پلیمرها)، در کوره‌های الکتریکی و گازی متداول انجام شده‌است. در سنتز
سیلیکون کاربید نانومتری با استفاده از امواج مایکروویو به واسطه سرعت
بالای حرارت‌دهی در کوره مایکروویو و عدم امکان رشد ذرات، موجب سنتز نانو
متری این ماده گردید.

تورج عبادزاده، پژوهشگر این طرح گفت: «این پژوهش، با هدف سنتز نانوپودر
سیلیکون کاربید و مقایسه ابعاد نانوپودر تولید شده در هر دو روش حرارت‌دهی
معمولی و امواج مایکروویو، انجام شد».

دکتر عبادزاده افزود: «نانوپودر سیلیکون کاربید ، با اختلاط پودرهای
سیلیکاژل و کربن سیاه و حرارت‌دهی در کوره‌های الکتریکی و مایکروویو تهیه
شد. در روش حرارت‌دهی کوره‌های الکتریکی، پس از حرارت‌دهی به‌مدت ۱۰۵دقیقه،
نانوپودر سیلیکون کاربید (با متوسط ابعاد ۲/۸ نانومتر) ساخته‌شد و در
حرارت‌دهی مایکروویو، دو اندازه نانوپودر، یکی با متوسط اندازه ۶/۱۳نانومتر
و دیگری با متوسط اندازه ۲/۵۸ نانومتر، پس از ۶۰دقیقه حرارت‌دهی،
به‌دست‌آمد».

این پژوهش که بخشی از طرح تحقیقاتی دکتر تورج عبادزاده (دانشیار پژوهشگاه
مواد وانرژی) و همکاری دکتر مرزبان‌راد (عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد
وانرژی) است و در پژوهشگاه مواد و انرژی انجام گرفته‌است، در
مجله
Materials Characterization ((جلد۶۰؛ صفحات ۷۲-۶۹؛ سال۲۰۰۹) منتشر شده‌است
.