پرداخت حمایت‌های تشویقی به ۳۸۷ نفر از محققان

کارگروه پیشران علم و فناوری‌ ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو در تاریخ ۱۰/۰۳/۱۳۸۸ مبلغ ۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت حمایت تشویقی به ۳۸۷ نفر از محققان که مدارک آنها تا پایان فروردین ماه ۱۳۸۸ بررسی و تأیید شده بود، پرداخت نمود.

کارگروه پیشران علم و فناوری‌ ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو در تاریخ ۱۰/۰۳/۱۳۸۸ مبلغ ۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال بابت حمایت تشویقی به ۳۸۷  نفر از محققان که مدارک آنها تا پایان فروردین ماه ۱۳۸۸ بررسی و تأیید شده بود، پرداخت نمود.

این کارگروه تاکنون به افرادی که در حوزه فناوری‌نانو فعالیت علمی- پژوهشی انجام داده‌اند، مبالغی را به‌عنوان حمایت تشویقی پرداخت کرده است.

همچنین افرادی که مدارک آنها در نیمه اول اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ تأیید شده‌است، برای پرداخت به امور مالی ارسال و به زودی پرداخت خواهند شد. مبالغ پرداخت شده به تفکیک نوع مدرک و مبلغ در جدول زیر آمده است.

نوع حمایت

تعداد (نفر)

مبلغ (ریال)

ارائه مقاله در کنگره‌های خارج ار کشور

۲

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پایان‌نامه دکتری(استاد راهنما)

۳۳

۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰

پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)

۱۳۳

۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰

پایان‌نامه دکتری (دانشجو)

۳۰

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

پایان‌نامه کارشناسی ارشد (دانشجو)

۱۳۴

۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰

چاپ کتاب

۴

۵۵,۰۰۰,۰۰۰

مقاله علمی پژوهشی

۳

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

مقاله ISI

۴۸

۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰

 

۳۸۷

۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰