سرمایه‌گذاری انگلیس در زمینه دارورسانی

کمیته تحقیقات دولت انگلیس مبلغ ۷/۱ میلیون پوند برای توسعه کاربردهای فناوری‌نانو در بخش سلامت، به محققان دانشگاه لیورپول ارائه کرده‌اند. این پروژه مشترک که با همکاری موسسه شیمی و داروشناسی و دانشگاه لیورپول انجام خواهد شد.