افزایش سرعت پخت پلاستیک‌های مهندسی با کمک نانوذرات سیلیکا

محققان دانشگاه مازندران، طی پژوهشی توانستند با افزودن نانوذرات سیلیکا، سرعت واکنش‌های پخت رزین اپوکسی را افزایش دهند.

محققان دانشگاه مازندران، طی پژوهشی توانستند با افزودن نانوذرات سیلیکا، سرعت
واکنش‌های پخت رزین اپوکسی را افزایش دهند.

این محققان، پژوهش حاضر را با هدف «بررسی ساز و کار و سینتیک واکنش‌های پخت
رزین اپوکسی با عوامل پخت دی‌آمین‌های آروماتیک در حضور نانوسیلیکا به‌عنوان یک
پرکننده و تقویت‌کننده خواص پلیمر» انجام داده‌اند.

دکتر موسی قائمی، با بیان این مطلب که «رزین‌های اپوکسی مهم‌ترین گروه از
رزین‌های ترموست بوده و کاربردهای متنوعی به دلیل استحکام بالا، چسبندگی و
مقاومت شیمیایی مناسب و مقاوم در ذوب شدن و حل شدن، کاربردهای صنعتی بسیاری در
تهیه کامپوزیت‌های پلیمری، چسب‌ها، رنگ‌ها، صنایع الکترونیک، اتومبیل و هوافضا
و جوش‌دهنده قسمت‌های مختلف در صنایع کشتی‌سازی، به‌عنوان بتونه در مرمت بدنه
قایق‌ها و ساختمان‌ها، رزین‌های غیرقابل نفوذ در ساختمان موشک‌ها، روکش فولاد،
روکش تانک‌ها، و … دارند، افزود: «امروزه رزین‌های اپوکسی به‌دلیل خواصی که
گفته شد، به‌طور گسترده‌ای، به‌عنوان پلاستیک‌های مهندسی استفاده می‌شوند».

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران تصریح کرد: «واکنش‌هایی که ضمن عمل پخت
رزین‌های اپوکسی صورت می‌گیرند، سبب ایجاد پیوندهای عرضی بین مولکول‌های پلیمر
شده و در نهایت پلیمر ترموست را تولید می‌کنند‌. هم‌چنین خواص مکانیکی رزین
پخته شده، علاوه بر شرایط پخت به نوع عامل پخت هم بستگی دارد که با افزودن
نانوذرات سیلیکا به این واکنش‌ها، سرعت پخت آنها به میزان قابل توجهی افزایش
خواهد یافت».

جزئیات این پژوهش که با همکاری مهندس سیدمجتبی امینی نسب و دکتر محمد برغمدی در
آزمایشگاه پلیمر دانشگاه مازندران انجام شده،
در مجله‌های Journal of Applied
Polymer Science (جلد۱۰۴، صفحات ۳۸۶۳ -۳۸۵۵)

و Polymer Composites (جلد۲۹، صفحات ۱۷۲ -۱۶۵) منتشر شده است.