پیش‌بینی بازار پوشش‌های رسانای مبتنی بر فناوری‌نانو

بر اساس گزارش جدیدی که موسسه NanoMarkets آن را منتشر کرده است، با افزایش رشد استفاده از کاربردها و مواد جدید مبتنی بر فناوری‌نانو، به سرعت فرصت‌های جدیدی در زمینه بازار پوشش‌های رسانا ایجاد می‌شود.

بر اساس گزارش جدیدی که موسسه NanoMarkets منتشر کرده است، با افزایش
رشد استفاده از کاربردها و مواد جدید مبتنی بر فناوری‌نانو، به سرعت فرصت‌های جدیدی
در زمینه بازار پوشش‌های رسانا ایجاد می‌شود.
با گسترش استفاده از مواد جدید، از
نانولوله‌های کربنی گرفته تا پلیمرهای رسانا و کامپوزیت‌های پیشرفته، رقابت در
بازار پوشش‌های فلزی موجود از نظر هزینه، عملکرد و پیامدهای زیست‌محیطی به شدت
افزایش می‌یابد.
بر اساس پیش‌بینی موسسه NanoMarkets، ارزش بازار پوشش‌های رسانا
تا سال ۲۰۱۲ به ۲/۱۲ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و برآورد می‌شود که ارزش آن تا
سال ۲۰۱۶ به ۹/۱۵ میلیارد دلار برسد.
برخی از یافته‌های کلیدی این گزارش
عبارتند از:
•          
پوشش‌های الکترود با قابلیت رسانایی ارتقا یافته( به‌عنوان یک فناوری توانمندساز
کلیدی) نقش بسزایی در حوزه‌های نوظهوری چون حسگرها، پیل‌های سوختی و فتوولتایک‌ها
خواهند داشت. بر اساس این گزارش، مواد پیشرفته‌ای مانند ترکیب نقره و اکسیدهای
رسانای شفاف، منجر به ارتقای کارایی پانل‌های خورشیدی می‌شوند. تا سال ۲۰۱۴ حجم
بازار پوشش‌های رسانا جهت استفاده در بخش فتوولتایک‌ها به بیش از ۶/۱ میلیارد دلار
افزایش خواهد یافت.
•          
از آنجایی که نانومواد در مراحل اولیه توسعه خود قرار دارند، لذا نقش مهمی در توسعه
فناوری پوشش‌های رسانا خواهند داشت. در حال حاضر از نانولوله‌های کربنی برای ارتقای
عملکرد پیل‌های سوختی و نمایشگرها استفاده می‌شود. در حالی که امروزه 
نانومواد استفاده شده در پوشش‌های رسانا نادیده گرفته می‌شوند، تا سال ۲۰۱۴ حجم
بازار پوشش‌های رسانای مبتنی بر نانومواد به بیش از ۴۱۵ میلیون دلار افزایش خواهد
یافت.
•           همچنین تا
سال ۲۰۱۴، ارزش بازار پوشش‌های رسانا در زمینه کاربردهای حفاظتی EMI/RFI به بیش از
۴۵۰ میلیون دلار خواهد رسید. رشد این بخش بازار ناشی از رشد بخش ارتباطات بی‌سیم و
نیاز فزاینده به تراشه‌های کاراتر است.    گزارش « بازار پوشش‌های
رسانا، ۲۰۰۹ و بعد از‌آن»، فرصت‌های بازار پوشش‌های رسانای مبتنی بر فلزات،
پلیمرها، و مواد پیشرفته‌ای مانند نانولوله‌های کربنی را تجزیه و تحلیل می‌کند. این
گزارش حاوی پیش‌بینی‌های ۸ ساله برای این مواد بر اساس کاربردها و نوع مواد است.