نمایش پایان‌نامه‌های دانشجویی در نمایشگاه فناوری نانو

ستاد ویژۀ توسعه فناوری نانو با هدف معرفی و شناساندن پایان نامه های مرتبط با فناوری نانو که امکان تجاری سازی و یا صنعتی نمودن آنها وجود دارد، قصد دارد بخشی از دومین نمایشگاه فناوری نانو را به این پایان‌نامه‌ها اختصاص دهد.

 ستاد ویژۀ توسعه فناوری نانو با هدف معرفی و شناساندن پایان نامه های مرتبط با فناوری نانو که امکان تجاری سازی و یا صنعتی نمودن آنها وجود دارد، قصد دارد بخشی از دومین نمایشگاه فناوری نانو را به این پایان‌نامه‌ها اختصاص دهد. لذا از تمامی فارغ‌التحصیلانی که پایا‌ن‌نامه‌های آنها مرتبط با فناوری نانو بوده و شرایط ذیل را دارند، دعوت می‌شود با ارسال مدارک مورد نیاز و ثبت‌نام در این نمایشگاه شرکت کنند.

شرایط حضور در نمایشگاه:

• پایان‌نامه دفاع شده باشد.
• پایان‌نامه در کمیته علمی ستاد، داوری و ارتباط آن با فناوری نانو تأیید شده باشد.
• نمونه آزمایشگاهی داشته باشد.
• امکان تجاری‌سازی پایان‌نامه وجود داشته باشد.
• در صورت انتخاب و شرکت در نمایشگاه، فرد متعهد است حداقل ۳ روز در ساعات مشخصی که از طرف دبیرخانه نمایشگاه اعلام می‌شود، در نمایشگاه حضور داشته و به معرفی پایا‌ن‌نامه خود بپردازد.
• فرد متعهد است اطلاعات موجود در فرم پیوست را برای تهیه استند، تکمیل و به ستاد ارسال نماید تا با استفاده از اطلاعات آن، استند توسط ستاد آماده و در معرض نمایش قرار گیرد.
• حداکثر تعداد ۴۰ پایان‌نامه انتخاب می‌شود.
• پایان‌نامه‌ها برا ساس شاخص‌های ستاد، ارزیابی و بررسی می‌شوند.

برای ثبت‌نام در نمایشگاه فرم ضمیمه را تکمیل و به پست الکترونیکی نمایشگاه (exhibition@nano.ir) ارسال نمایید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفاً فقط با همین پست الکترونیکی یا شماره تلفن‌های ۶۶۵۵۲۳۵۶-۰۲۱ و ۶۶۵۵۲۳۵۷-۰۲۱ (دبیرخانه نمایشگاه فناوری نانو) تماس بگیرید.