حمایت های ستاد در خرداد ماه ۱۳۸۸ (بخش دوم)

در خرداد ماه ۱۳۸۷، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۳۲۱ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۷ مورد مردود، ۳۳ مورد ناقص و ۲۷۱ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

در خرداد ماه ۱۳۸۷، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در
راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۳۲۱ مورد از درخواست‌های دریافت
حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۷ مورد مردود، ۳۳ مورد ناقص و ۲۷۱
مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

مدارک قابل قبول شامل موارد زیر هستند :

۱۶۲ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

۲۴ مورد پایان نامه دکتری
۷۲ مورد مقاله ISI

۸ مورد شرکت در کنگره های خارج از کشور
۵ مورد مقاله علمی – پژوهشی

نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

افرادی که اسامی آنان از طریق این سایت به‌عنوان افراد پذیرفته شده اعلام می‌شود،
چنانچه قبلاً شماره حساب شخصی خود را ارسال نکرده‌اند، برای دریافت حمایت خود
ملزم به ارسال شماره حساب سیبای بانک ملی شخصی (به نام خود شخص) می‌باشند.
افرادی نیز که شماره حساب داشته‌اند اسامی آنان برای پرداخت به امور مالی ارسال
و در صورت پرداخت از طریق ایمیل به آنان اطلاع داده خواهد شد.

افراد برای ارسال شماره حساب خود باید به بخش حمایت‌های تشویقی سایت ستاد
مراجعه کرده و در صورتی که تاکنون در بخش آنلاین ثبت نام نکرده‌اند، اطلاعات
فردی خود را وارد کنند و چنانچه ثبت نام کرده باشند با ویرایش مشخصات فردی،
شماره حساب خود را وارد سیستم نمایند.

لازم به ذکر است پرداخت حمایت تشویقی پایان‌نامه‌ها منوط به داشتن شماره حساب
هر دو فرد (دانشجو و استاد راهنما) است.