آشنایی بیش از دو هزار دانش آموز و دانشجو با فناوری نانو

در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری، سیزده سمینار آموزش فناوری نانو در حوزه های دانشجویی ، دانش آموزی و دبیران در کشور برگزار و مورد حمایت مالی باشگاه دانش آموزی نانو قرار گرفت.


در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری، سیزده سمینار آموزش فناوری نانو در حوزه های دانشجویی ، دانش آموزی و دبیران در کشور برگزار و مورد حمایت مالی باشگاه دانش آموزی نانو قرار گرفت.

این سمینار ها که در استان های سیستان و بلوچستان، تهران ، اصفهان، کهکیلویه و بویر احمد و مرکزی صورت گرفت، زمینه ساز آشنایی دو هزار و دویست و هفتاد دانشجو، دانش آموز و دبیر با علوم و فناوری نانو شد.

جزییات برگزاری سمینارها در جدول زیر آمده است.
 

استان برگزار کننده مرکز برگزار کننده نوع برنامه مجری تعداد شرکت کنندگان تاریخ برگزاری
تهران دانشگاه آزاد تهران جنوب سمینار عمومی شرکت پویا پژوهش نانو فناور ۱۵۰ ۱۳/۰۲/۱۳۸۸
تهران پژوهشسرای دانش آموزی منطقه ۱ سمینار دبیران شرکت پژوهشگران نانو فناوری ۳۰۰ ۲۷/۰۲/۱۳۸۸
تهران پژوهشسرای دانش آموزی منطقه ۱ سمینار دانش آموزی شرکت پژوهشگران نانو فناوری ۳۰۰ ۱۴/۰۲/۱۳۸۸
اصفهان پژوهشسرای دانش آموزی ادیب سمینار دانش آموزی دختران شرکت نانو زیست فناور آپادانا ۱۵۰ ۱۴/۰۲/۱۳۸۸
اصفهان پژوهشسرای دانش آموزی ادیب سمینار دانش آموزی پسران شرکت نانو زیست فناور آپادانا ۲۲۰ ۱۵/۰۲/۱۳۸۸
سیستان و بلوچستان دانشگاه آزاد زاهدان سمینار عمومی هیئت علمی دانشگاه زابل ۱۰۰ ۲۶/۰۲/۱۳۸۸
سیستان و بلوچستان دانشگاه آزاد زابل سمینار عمومی گروه نانو تکنولوژی دانشگاه ۱۰۰ ۲۴/۰۲/۱۳۸۸
سیستان و بلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زابل سمینار عمومی هیئت علمی دانشگاه زابل ۱۰۰ ۱۷/۰۲/۱۳۸۸
کهکیلویه و بویر احمد دانشگاه یاسوج سمینار عمومی شرکت پژوهشگران نانو فناوری ۱۵۰ ۱۷/۰۲/۱۳۸۸
کهکیلویه و بویر احمد دانشگاه یاسوج سمینار تخصصی شرکت پژوهشگران نانو فناوری ۱۵۰ ۱۸/۰۲/۱۳۸۸
تهران دانشگاه امیرکبیر سمینار تخصصی هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر ۲۰۰ ۳۰/۰۲/۱۳۸۸
مرکزی دانشگاه اراک سمینار عمومی شرکت آریا پلیمر ۱۰۰ ۲۶/۰۲/۱۳۸۸
تهران کانون رشد ناحیه ۳ آموزش و پرورش کرج سمینار دبیران شرکت پژوهشگران نانو فناوری ۲۵۰ ۱۹/۰۲/۱۳۸۸