فناوری‌نانو؛ مبنای نوسازی کشور چین تا سال ۲۰۵۰

علم و فناوری‌نانو به همراه زیست‌فناوری، هوا- فضا، سیستم انرژی هسته‌ای جدید و … از جمله ۲۲ فناوری راهبردی برای نوسازی کشور چین تا سال ۲۰۵۰ شناخته شده‌اند.

آکادمی علوم چین (CAS) به تازگی گزارشی با عنوان « انقلاب فناورانه و نوآوری‌های آینده چین تا سال ۲۰۵۰» منتشر کرده است. در این گزارش نقشه راه توسعه علم و فناوری در چین تا سال ۲۰۵۰ تجزیه و تحلیل شده است.

در این پروژه، بیش از ۳۰۰ محقق و کارشناس CAS، طی بیش از یک سال، مشارکت داشته ‌اند. طبق این گزارش، یک انقلاب صنعتی و فناورانه‌ی جدید از طریق انرژی سازگار با محیط زیست، هوش مصنوعی و توسعه پایدار، طی ۱۰ تا ۲۰ سال آینده روی خواهد داد. در این راستا، دولت‌مردان چینی باید برای ایجاد رفاه و نوسازی جامعه خود، آماده شوند.

با توسعه نوآوری علمی و فناورانه ۸ سیستم اقتصادی- اجتماعی جدید شکل خواهند گرفت که عبارتند از: انرژی پایدار و سیستم منابع، مواد جدید و سیستم تولید زیست‌سازگار، سیستم شبکه‌سازی اطلاعات، کشاورزی با ارزش افزوده بالاتر و سیتسم صنعتی – زیستی، سیستم تضمین سلامت، سیستم توسعه و نگهداری از اکولوژی و محیط زیست، و سیستم امنیت عمومی و ملی.

بر اساس این نقشه راه، علم و فناوری‌نانو به همراه زیست‌فناوری، هوا- فضا، سیستم انرژی هسته‌ای جدید و … از جمله ۲۲ فناوری راهبردی برای نوسازی کشور چین تا سال ۲۰۵۰ قلمداد شده اند.