صرفه‌جویی در هزینه‌ و زمان تولید نانوکامپوزیت‌های فلزی

محققان دانشگاه صنعتی اصفهان، مدلی برای مواد نانوکامپوزیت، ارائه نمودند که می‌توان از آن در جهت صرفه‌جویی هزینه‌های تولید و همچنین زمان تهیه نانوکامپوزیت‌های فلزی، کمک گرفت.

بنا بر گزارشی که گرام اُنیل و دِ

محققان دانشگاه صنعتی اصفهان، مدلی برای مواد
نانوکامپوزیت، ارائه نمودند که می‌توان از آن در جهت صرفه‌جویی هزینه‌های
تولید و همچنین زمان تهیه نانوکامپوزیت‌های فلزی، کمک گرفت.

دکتر سعید ضیایی‌راد دانشیار رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان در
گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گفت: «نانومواد نسبت
به سایر مواد، دارای خواص مکانیکی متفاوتی از جمله سختی، دوام و استهلاک
هستند. این خواص را می‌توان از طریق آزمایش روی مواد و یا تهیه مدل رفتاری
مناسب، از آنها پیش‌بینی نمود. در صورت داشتن مدل مناسب از ماده مورد نظر،
می‌توان با روش‌های محاسباتی، خواص آن را پیش‌بینی نمود. این کار علاوه بر
صرفه‌جویی در هزینه‌ها، می‌تواند در زمان تهیه ترکیب مناسب نیز، کمک شایانی
به محققان نماید».

یکی از خواص مهم در نانوکامپوزیت‌ها، رفتار استهلاکی آنها تحت بارگذاری و
به خصوص بارگذاری‌های دوره‌ای است، دکتر ضیایی‌راد برای پیش‌بینی استهلاک
نانوکامپوزیت‌های فلزی، مدلی را برای این مواد ارائه داده‌است و
نانوکامپوزیت‌های فلزی را به روش آلیاژکاری مکانیکی تهیه نموده‌است. سپس با
استفاده از روش آنالیز مودال تجربی، استهلاک نمونه ساخته شده را
اندازه‌گیری و توانسته با کمک مدل توسعه داده شده، رفتار و استهلاک نمونه
را پیش‌بینی کند.

جزئیات این پژوهش که با همکاری جواد کدخداپور دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی
اصفهان و دکتر فتح‌اله کریم‌زاده، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شده،
در

مجله Materials Science and Engineering A (جلد۵۰۷، صفحات ۱۵۴–۱۴۹،
سال۲۰۰۹)
منتشر شده است.