استخدام پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه صنعتی شریف

آزمایشگاه نانوذرات و پوشش‌های نانومتری دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف از پژوهشگران پسادکتری دعوت به همکاری می‌نماید.

آزمایشگاه نانوذرات و پوشش‌های نانومتری دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف از پژوهشگران پسادکتری دعوت به همکاری می‌نماید.

پژوهشگران علاقمند می‌توانند در دو زمینۀ سلول‌های خورشیدی مبتنی بر فرایندهای فوتوالکتروشیمیایی و دیودهای نورتاب آلی بر پایه نانوذرات نورتاب، با این آزمایشگاه، همکاری نمایند. داشتن مدرک دکتری شیمی، فیزیک، برق، مواد یا مهندسی شیمی و سابقه پژوهش در زمینه‌هایی مانند الکتروشیمی، نیمه‌هادی‌ها، پیل‌‌های خورشیدی، ساختارهای نانومتری، مواد نورتاب از شرایط اولیه برای پذیرش همکاری، است.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به پایگاه اطلاع‌رسانی ncl.sharif.edu مراجعه نمایید.