تدوین راهبرد ملی فناوری‌نانو انگلستان

وزیر علوم و نوآوری انگلیس و رییس گروه وزیران در حوزه فناوری‌نانو، از صنعت‌گران و گروه‌های علاقمند دعوت کرده است تا در طراحی و توسعه راهبرد ملی فناوری‌نانوی این کشور مشارکت نمایند.

لرد دریسون، وزیر علوم و نوآوری انگلیس و رییس گروه وزیران در حوزه فناوری‌نانو، از صنعت‌گران و گروه‌های علاقمند دعوت کرده است تا در طراحی و توسعه راهبرد ملی فناوری‌نانوی این کشور مشارکت نمایند.

در این فراخوان، از صنعت‌گران، دانشگاهیان و گروه‌های مصرف کننده دعوت شده است تا با مراجعه به سایت جدید، در توسعه راهبرد فناوری‌نانوی این کشور مشارکت کنند. این سایت نظرات علاقمندان درباره مسائل مهمی چون: تحقیقات، قوانین و مقررات، نوآوری و تجاری‌سازی، اندازه‌گیری و استانداردها، و اطلاعات مربوط به اثرات پیش‌بینی‌ شده فناوری‌نانو بر بخش‌های مختلف را جمع‌آوری می‌کند.

هدف از تدوین این راهبرد، تشریح اقدامات مورد نیاز برای تضمین کسب حداکثر منافع اقتصادی، افزایش مزایای زیست‌محیطی و اجتماعی کاربردهای مختلف فناوری‌نانو برای انگلیس است.

دولت انگلیس بر ضرورت توسعه مسوولانه فناوری‌نانوی تاکید می‌کند. این سایت به علاقمندان این امکان را فراهم می‌کند تا در توسعه راهبردی جدید دولت این کشور تا ماه فوریه سال آتی میلادی، مشارکت کنند. این فرایند به بهره‌برداری بهینه از کاربردهای فناوری‌نانو و مدیریت ریسک‌های بالقوه آن کمک می‌کند.

فرایند طراحی و توسعه این راهبرد با همکاری وزارت علوم و نوآوری؛ سازمان محیط زیست، غذا و امور کشاورزی (Defra)؛ وزرات بهداشت (DH) ؛ و وزارت کار و بازنشستگی (DWP) انجام خواهد شد.