پیش‌بینی بازار جهانی مواد متخلخل مبتنی بر فناوری‌نانو

Reportlinker.com به تازگی گزارشی منتشر کرده است که در آن بازار جهانی مواد متخلخل مبتنی بر فناوری‌نانو تجزیه و تحلیل شده‌اند.

 Reportlinker.com به تازگی گزارشی منتشر کرده است
که در آن بازار جهانی مواد متخلخل مبتنی بر فناوری‌نانو تجزیه و تحلیل
شده‌اند.

این گزارش، بازار جهانی مواد تخلخلی نانویی را بر حسب میلیون دلار تجزیه و
تحلیل کرده است. گزارش مذکور بازار متخلخل‌های نانویی را بر اساس بخش‌های:
زئولیت‌ها، کربن‌های فعال شده، ژل‌های سیلیکا، آلومینای فعال، کلی‌ها و …
تجزیه و تحلیل کرده است.

همچنین پیش‌بینی‌های سالانه برای دوره زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ نیز در این گزارش
ارائه شده است. این گزارش وضعیت ۱۰۳ شرکت از جمله برخی از نقش آفرینان
کلیدی و بکر را در اقصی نقاط دنیا بررسی کرده است.

تجزیه و تحلیل‌ها و داده‌های بازار با استفاده از تحقیقات اولیه و ثانویه
استخراج شده‌اند. همچنین وضعیت شرکت‌ها عمدتا از سایت‌های آنها و گزارش‌های
موجود در این زمینه‌ها به دست آمده است.

متن کامل این گزارش به قیمت ۳۹۵۰ دلار قابل خریداری است.